Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Potrzeba alternatywna gmina" - Co Tydzień

20 sierpnia 2013

W odniesieniu do materiału pt. "Potrzeba alternatywna gmina" (Co Tydzień, nr 33/1142 z 14 sierpnia 2013 r.) po raz kolejny z przykrością stwierdzam, że bez dochowania dziennikarskiej staranności publikuje Pan i komentuje na łamach swojej gazety informacje niesprawdzone.

Anonimowy list dotyczący jelenia uwięzionego na posesji przy ul. Zwycięstwa, który opublikował Pan w ostatnim numerze gazety, dotarł do Urzędu Miejskiego 1 sierpnia 2013 r. W tym samym dniu, we wskazanym miejscu kontrole przeprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy ustalili, że nieruchomość jest niezamieszkała i niekompletnie ogrodzona. Brak siatki od strony łąk umożliwił zwierzętom łatwy dostęp do drzew owocowych rosnących na posesji, dlatego też zapewne podchodziły one tak blisko opuszczonego domu. Sarny nie były jednak w żaden sposób uwięzione na nieruchomości, ani nie stwarzały zagrożenia dla osób postronnych.

Gdyby przed publikacją ww. materiału dochował Pan podstawowych zasad pracy dziennikarza i postarał się o wyjaśnienia ze strony miasta, wiedziałby Pan, że informacja jest nieaktualna i nie mająca pokrycia w faktach. Być może zamiast szukania przyczynku do złośliwych komentarzy warto następnym razem poprosić o wyjaśnienia przedstawicieli Urzędu Miejskiego.

Z poważaniem
Sebastian Kuś
Naczelnik
Biura Promocji i Informacji