Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Jaworzno tak! Ale jak? Odcinek 1" - Co Tydzień

15 maja 2013

W nawiązaniu do komentarza Pana Franciszka Matysika z 9 maja 2013 r. (godz. 12:14) zamieszczonego na portalu jaw.pl pod informacją pt. ?Jaworzno tak! Ale jak? Odcinek 1? wyjaśniam, iż nieprawdziwą jest informacja, że: "Czy to zbieg okoliczności, że prezydent zaprasza wszystkich gości programu do siebie na godzinę przed nagraniem naszego programu w tym samym temacie?" (...) Lepiej wyprostować radnych przed nagraniem niż przed kamerą w obecności dziennikarzy.

Na zainicjowanym przez Prezydenta Miasta spotkaniu był Prezydent i jego zastępcy, przewodniczący klubów radnych, pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy pracowali nad przygotowaniem projektu uchwały oraz Pan Dawid Serafin - jej inicjator. Z tego grona osób tylko Pan Dawid Serafin wystąpił później w Pańskim programie telewizyjnym.

Celem spotkania było omówienie dalszego losu dwóch projektów uchwał dotyczących Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego: projektu złożonego przez pięciu radnych oraz drugiego - obywatelskiego, zgodnie z przysługującą mieszkańcom inicjatywą uchwałodawczą. Prezydent nie chciał i nie mógł wpływać na któregokolwiek z radnych przed nagraniem, gdyż żaden z radnych występujących w telewizji nie był uczestnikiem spotkania. Warto też zauważyć, że trwało ono półtorej godziny, czyli nie zakończyło się przed rozpoczęciem nagrania telewizyjnego.

Nieprawdziwa jest informacja, że: "Od dawna Wydział Promocji i Informacji nie informuje naszych dziennikarzy o niczym. Zajmuje się pisaniem pism wyjaśniających, sprostowaniami, poza tym wydawaniem własnych Gazetek, broszur, plakatów i własnej telewizji (...)?.

Redakcje Co Tydzień, portalu Jaw.pl i telewizja DlaCiebie.Tv traktowane są na równi z innymi redakcjami lokalnymi i regionalnymi. Jeżeli Biuro Promocji Informacji wysyła mediom informacje, to trafiają one również do Państwa.

Niezaprzeczalnym faktem jest natomiast, że dziennikarze Co Tydzień, Jaw.pl oraz DlaCiebie.Tv wykazują się najmniejszą aktywnością jeżeli chodzi o kontakt z Biurem PI w celu pozyskania informacji. W efekcie przygotowywane przez Państwa materiały bywają nierzetelne i zawierają niesprawdzone informacje. Skutkuje to przygotowywaniem sprostowań i wyjaśnień - zgodnie z zapisami Prawa Prasowego, których umieszczenia systematycznie nam Państwo odmawiają.

Jednym z podstawowych zadań Biura PI jest inicjowanie nowych form kontaktu z mieszkańcami i przekazywania im informacji, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Nie uważam, aby było to działaniem godzącym w interesy mediów. Biuro PI nie pozyskuje pieniędzy od reklamodawców a jedynie w różnych formach przekazuje informacje przydatne mieszkańcom. Takim sposobem, o ważnych wydarzeniach w mieście mogą dowiedzieć się także jaworznianie, którzy nie kupują lokalnej prasy.

Z poważaniem
Sebastian Kuś
p.o. Naczelnik Biura Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie