Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

"Wyborcza trampolina" - Co Tydzień

8 maja 2013

Szanowny Panie Redaktorze

W nawiązaniu do materiału prasowego pt. ?Wyborcza trampolina?, który ukazał się w ostatnim numerze ?Co Tydzień? z przykrością stwierdzam, że po raz kolejny używa Pan w swoich artykułach nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji. Niestety zapomniał Pan, że rolą redaktora naczelnego jest zadbanie o rzetelne ukazanie faktów i ponownie publikuje Pan wprowadzające w błąd stwierdzenia.

Jednym z nich jest ? pochodząca rzekomo ?z kilku źródeł? informacja, że ?(...) prezydent zaczął objeżdżać szkoły, szukając w nich politycznego wsparcia(...)?. Źródła, które niestety nie zostały wskazane w artykule, a którym bezkrytycznie Pan uwierzył, przekazały Panu nieprawdziwe informacje. Prezydent Paweł Silbert nie uczestniczył w ostatnim czasie w zorganizowanym ?objeździe szkół?, a jakiekolwiek wcześniejsze spotkania z mieszkańcami i uczniami nigdy nie miały charakteru ?poszukiwań politycznego wsparcia?. Być może słyszał Pan o planowanym cyklu spotkań z mieszkańcami w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Skrajną złośliwością jest jednak twierdzenie, że chęć zaangażowania mieszkańców w JBO jest ?wyborczą trampoliną? prezydenta.

Oprócz ?kilku źródeł?, nieścisłe informacje podaje również sam Pan Redaktor, który będąc uczestnikiem ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 kwietnia br.) na pewno zauważył nieobecność prezydenta Pawła Silberta, a mimo to w artykule twierdzi, iż próbował on ?na ostatniej sesji wyprowadzić w pole radnych, których nakłaniał do uchwalenia budżetu obywatelskiego(...)?. Od dłuższego czasu obiektywizm Pana Redaktora pozostawia wiele do życzenia, natomiast świadome wprowadzanie w błąd czytelników jest po prostu nieetyczne...

Z poważaniem
Sebastian Kuś
p.o. Naczelnik Biura Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie