Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Bandycki napad na ul. Kadłubka. Czy już po Tarczy?" - Co Tydzień

26 kwietnia 2013

Szanowny Panie Redaktorze

Z uwagą zapoznałem się z materiałem zamieszczonym na pierwszej stronie ostatniego wydania gazety ?Co Tydzień? opatrzonym tytułem: ?Bandycki napad na ul. Kadłubka. Czy już po Tarczy??
(CT nr 16/1125 z 17 kwietnia 2013 r.).

W pierwszej kolejności chcę podziękować Panu za opisanie tego przykrego incydentu, w którym ucierpiał mieszkaniec naszego miasta. Od samego początku główną ideą Programu Tarcza była aktywność mieszkańców ? zarówno w przypadku reagowania na akty chuligaństwa i wandalizmu, jak i późniejszego ich opisania i napiętnowania. Cieszę się, że wykazał się Pan czujnością i zachciał wskazać nam obszar, który wymaga korekty dotychczasowych działań i praktyk.
Wyjaśniam zatem, że opisany przez Pana incydent przeanalizowany został przez zespół koordynujący funkcjonowanie Programu Tarcza. Z prowadzonej od kilku lat mapy zagrożeń miasta wynika, że rejon ulicy Kadłubka nie jest miejscem szczególnie niebezpiecznym. Opisane zdarzenie było pierwszym tego typu przypadkiem w tym roku. W minionym roku nie odnotowano natomiast ani jednego takiego incydentu.

Z informacji uzyskanych od Policji wynika, że czynności funkcjonariusza związane z tym zdarzeniem były prawidłowe. Policjant, który przyjmował pokrzywdzonego ustalił, iż zdarzenie to nie miało cech pobicia (pobicie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi wówczas, gdy w zdarzeniu biorą udział co najmniej trzy osoby), lecz naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia (art. 167 kk). W związku z powyższym poprosił pokrzywdzonego, aby udał się do sądowego lekarza biegłego w celu uzyskania opinii lekarskiej. Pozwala ona na ustalenie formy prowadzenia postępowania ? w trybie publicznoskargowym z urzędu (czynności prowadzi Policja i Prokuratura) lub w trybie prywatnoskarbowym (sprawa jest kierowana bezpośrednio do Sądu).

Opisane przez Pana zdarzenie nie pozostanie jednak bez echa. W uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji zdecydowano, że rejon ul. Kadłubka będzie częściej patrolowany przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Skontrolowany zostanie także sklep, w którym sprzedawany jest alkohol. W razie ujawnienia przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub spożywania go w rejonie sklepu właściciel zostanie ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na koniec chcę Panu powiedzieć, że opisane zdarzenie przyczyni się do wzmocnienia Programu Tarcza. W uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji ustalono, że w przypadku pojawienia się kiedykolwiek zgłoszenia o podobnym charakterze we wskazane miejsce natychmiast wysyłany będzie patrol policji. Wprawdzie policyjne procedury nie przewidują takiej reakcji, ale wspólnie
z Komendą Miejską Policji uznaliśmy, że takie zachowanie jeszcze bardziej wpłynie na poziom bezpieczeństwa w naszym mieście.

Przypominam jednocześnie, że w chwili zagrożenia lub w przypadku zauważenia aktów wandalizmu i chuligaństwa mieszkańcy mogą interweniować pod numerami telefonów: 997, 112 lub 986.

Z poważaniem
Sebastian Kuś
p.o. Naczelnik Biura Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie