Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w sprawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Aktualności /RAPORT NR 130 z 29 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 6,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 1,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 114.

 

Aktualności /RAPORT NR 129 z 28 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 43,
 • placów zabaw - 30,
 • parków miejskich - 27,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 17,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 17.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 113.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 33 mln zł.
 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców - pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915 - dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

 

***

Aktualności /RAPORT NR 128 z 25 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 10,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 75.

***

Aktualności /RAPORT NR 127 z 24 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 12,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 12.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 74.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 22 września 2020 r. 2 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 126 z 23 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 4,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 60.

***

Aktualności /RAPORT NR 125 z 22 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 9,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 57.

***

Aktualności /RAPORT NR 124 z 21 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 36,
 • placów zabaw - 34,
 • parków miejskich - 26,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 14,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 29.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 57.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 33 mln zł.
 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.: (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców - pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915 - dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 123 z 18 września 2020 r./

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 12,
 • autobusy - 2,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 49.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 1. Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 2. Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 3. Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZdiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 4. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO: ul. Wiosny Ludów i ul. Abstorskich
 5. Pielęgnacja zieleni w mieście: pielenie rond i wysepek oraz zieleńców (m. in. Rondo Geosfera, Stara Huta, Bory, Wodny Plac Zabaw, Rynek i przystanek w Byczynie).
 6. Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (ul. Szpitalna, Grunwaldzka/Mickiewicza, Zielona).
 7. Prace remontowo - naprawcze na drogach i chodnikach (ul. Leśna - usuwanie zapadliska przy studni kanalizacyjnej).
 8. Czyszczenie wpustów ulicznych w różnych lokalizacjach, m. in. ul. Preglera - Jeziorki.
 9. Sprzątanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 10. Koszenie zieleni w pasie drogowym (Podwale, zbieranie trawy w Jeleniu, koszenie zieleńców w Rynkach dzielnicowych, obkaszanie terenów wokół urządzeń siłowni pod chmurką i wokół ławek w Parku Chrząstówka, ul. Krakowska - Grunwaldzka - Kolejowa wzdłuż DDR).
 11. Prace związane z modernizacją oświetlenia na Rynku Głównym.

***

Aktualności /RAPORT NR 122 z 17 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 41.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 9.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 16 września 2020 r. 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 121 z 16 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 5,
 • inne (sklepy, placówki handlowe) - 60,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 33.

***

Aktualności /RAPORT NR 120 z 15 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 3,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 20.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 28.

***

Aktualności /RAPORT NR 119 z 14 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 5,
 • parków miejskich - 5,
 • inne - 3,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 8.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 50.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Regularne poniedziałkowe i piątkowe kompleksowe kontrole czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZdiM (Rynek Główny i Rynki dzielnicowe, MCIT, WPZ, Park Kieszonka i Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO.
 • Pielęgnacja zieleni w mieście: przycinanie żywopłotów (ul. Wilcza, Jeleń Rynek), pielenie rond i wysepek (Ronda ul. Młynarska, Chopina.
 • Oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (ul. Wilcza, Sulińskiego - Chopina, Kolejowa, Grunwaldzka, Słowackiego).
 • Remont fragmentów nawierzchni jezdni na ul. Sulińskiego.
 • Prace remontowo - naprawcze na drogach i chodnikach (ul. Leśna - usuwanie zapadliska przy studni kanalizacyjnej).
 • Czyszczenie wpustów ulicznych w różnych lokalizacjach.
 • Poprawa oznakowania pionowego wraz z przygotowaniem tymczasowego oznakowania na czas 31. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.
 • Sprządanie w podziemnych przejściach dla pieszych, oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy, porządki w rejonie przystanków autobusowych.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym (ul. Sulińskiego, Młynarska, Partyki, Grunwaldzka, Centrum).

***

Aktualności /RAPORT NR 118 z 11 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 79.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).

 

 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników, tel.:  (32) 61 81 910.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń/prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

***

Aktualności /RAPORT NR 117 z 10 września 2020 r./

 • Informujemy, że aktualne komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w mieście znajdują się na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie. Obecna sytuacja sanitarna w Jaworznie jest stabilna, w przypadku dużych wskazań zachorowań, bądź ważnych zmiennych dla aktualnej sytuacji, powrócimy do bieżącego raportowania statystyk COVID-19.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1,
 • zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 16.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 4.

***

Aktualności /RAPORT NR 116 z 9 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 09.09.2020, godz. 9.30). W Jaworznie wyzdrowiało już 76 osób, 3 osoby chorują, 2 osoby zmarły. Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 9,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 23.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 104.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 16.

***

Aktualności /RAPORT NR 115 z 8 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 08.09.2020, godz. 9.45). Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że jedno zachorowanie w toku pogłębionej diagnostyki zostało odwołane przez lekarza.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 20.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 114.

***

Aktualności /RAPORT NR 114 z 7 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 07.09.2020 r., godz. 08.30). W Jaworznie wyzdrowiało już 76 osób, 4 osoby chorują, 2 osoby zmarły. Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 17,
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 13.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 118.

***

Aktualności /RAPORT NR 113 z 4 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 04.09.2020 r., godz. 9.00). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 82. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 49 osoby wyzdrowiały, 2 osoby zmarły, 31 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 11.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 117.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 2 września 2020 r. 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Działania w dniach 31 sierpnia - 4 września:

 • dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie MCIT,
 • objazd czystości (w poniedziałek i piątek) - Rynek Główny, rynki dzielnicowe (Byczyna, Jeleń, Dąbrowa Narodowa), Velostrada, MCIT, Park Chrząstówka, Park Kieszonka, Wodny Plac Zabaw,
 • dezynfekcja, przegląd i konserwacja urządzeń w Parku Chrząstówka,
 • kontynuacja działań z zakresu BRD związanych z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół,
 • plewienie rond i wysepek (m.in. rondo u zbiegu ul. Krakowskiej i Braci Gutmanów, ul. Królowej Jadwigi),
 • oczyszczanie chodników i stref przykrawężnikowych (m.in. ul. Matejki, Katowicka, Niemcewicza i Fabryczna),
 • czyszczenie wpustów ulicznych,
 • usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i silnych wiatrów - m.in. odpompowywanie nadmiaru wody ze zbiorników i studni chłonnych, sprzątanie w pasie drogowym oraz usuwanie powalonych drzew z terenów będących w zarządzie MZDiM,
 • oczyszczanie przejść dla pieszych, słupów ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, mycie wiat przystankowych,
 • demontaż zabawek wodnych na Wodnym Placu Zabaw,
 • odchwaszczanie zieleni urządzonej przy Wodnym Placu Zabaw,
 • koszenie w pasie drogowym oraz pielęgnacyjna przycinka żywopłotu i odrostów drzew w Szczakowej oraz zbieranie skoszonej trawy (m.in. ul. Chełmońskiego i św. Wojciecha),
 • prace remontowo-brukarskie (m.in. ul. Boczna i Matejki),
 • kontynuacja prac związanych z budową chodników w ramach JBO.

***

Aktualności /RAPORT NR 112 z 3 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 03.09.2020 r., godz. 10.30).  Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To dziecko, które jest hospitalizowane w szpitalu poza Jaworzniem. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 82. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 44 osoby wyzdrowiały, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 13,
 • inne - 13.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 15.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 110.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 2 września 2020 r. 28 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 111 z 2 września 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 02.09.2020 r., godz. 10.30).  Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To ponad czterdziestoletni mężczyzna, który przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 81. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 38 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,
 • inne - 7.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 12.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 107.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 13.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 31 sierpnia 2020 r. 9 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 110 z 1 września 2020 r./

 • Rozpoczęcie roku szkolnego *** Ponad 10 tys. uczniów rozpoczęło dziś w Jaworznie nowy rok szkolny. Ze względu na stan epidemii we wszystkich placówkach wprowadzono szereg reguł bezpieczeństwa, które będą obowiązywały uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz opiekunów. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6133/rozpoczecie_roku_szkolnego.html
 • Powszechny Spis Rolny 2020 *** Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny - badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6128/powszechny_spis_rolny_2020.html
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 01.09.2020 r., godz. 10.00): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 80. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 37 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 107.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 31 sierpnia 2020 r. 23 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 109 z 31 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 31.08.2020 r., godz. 10.00): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 80. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 37 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 22,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Załoga wymazobusa pobrała 10 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 108 z 28 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 28.08.2020 r., godz. 10.40): łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 79. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 6,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 91

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 107 z 27 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. To około trzydziestoletnia kobieta, która przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 79. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 36 choruje). Wszystkim chorym życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia (aktualny stan na 27.08.2020 r., godz. 10.30).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 5,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 98

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 106 z 26 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 26.08.2020 r., godz. 10.30). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 78. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 35 choruje).
  • hospitalizowanych - 0;
  • objętych obserwacją epidemiologiczną - 5;
  • objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej - 73;
  • objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) - 2.
    

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 93
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 9
 • Kontrole sklepów: 16

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 105 z 25 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2 (stan na 25.08.2020, godz. 10.10). To kobieta w wieku ponad 50 lat. Przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 78. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 35 choruje).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 1,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 13 (placówki handlowe, komunikacja miejska)

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 89, bez uwag,
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 4, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 15 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 104 z 24 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny 22 sierpnia br. potwierdził nowy przypadek zakażenia koronawirusem, to mężczyzna w wieku ponad 30 lat. Przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
  Niestety, zmarła druga osoba zakażona koronawirusem SARS-COV-2, to mężczyzna w wieku powyżej 70 lat z chorobami współistniejącymi. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 77. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 2 osoby zmarły, 34 chorują).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 35,
 • placów zabaw - 21,
 • parków miejskich - 23,
 • inne - 33,
 • zrealizowano 15 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 89, bez uwag,
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 8, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 103 z 21 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych sześć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 (stan na 21.08.2020, godz. 10.30). To dwaj mężczyźni: w wieku ponad 50 i ponad 40 lat; dwie kobiety: w wieku ponad 50 i ponad 30 lat oraz jedenastoletni chłopiec i nastolatka. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 76. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 34 choruje).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 43.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 101, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 18, bez uwag

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Działania w dniach 17-21 sierpnia:

 • Koszenie w pasie drogowym - ul. św. Wojciecha i Chełmońskiego - oraz grabienie i zbiór skoszonej trawy. Dodatkowo tego typu prace prowadzone były m.in. na Placu Św. Jana, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grunwaldzkiej (na wysokości Rogatki i Urzędu Miejskiego) a także na rondach na Azotce
 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu oraz urządzeń w Parku Chrząstówka
 • W poniedziałek i piątek pracownicy MZDiM prowadzili kompleksowe objazdy czystości, podczas których sprzątane i odchwaszczane są przestrzenie publiczne będące w naszym zarządzie – Rynek Główny, teren MCIT, Wodny Plac Zabaw, rynki dzielnicowe, Velostrada, Park Kieszonka, Park Chrząstówka
 • Pelęgnacyjną przycinka żywopłotów m.in. na ul. Paderewskiego i w Szczakowej
 • Plewienie Placu Św. Jana, Rondo W. Pileckiego, Rondo Żołnierzy Wyklętych, oraz terenów na Zaciszu
 • Czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek deszczowych m.in. na ul. Olszewskiego, Jaworznickiej, św. Wojciecha, Chropaczówka, 3 Maja
 • Uzupełnianie ubytków w nawierzchni drogowej przy użyciu masy na ciepło – m.in. ul. Młynarska, A. Grottgera, Jaworowa
 • Odnowa oznakowania poziomego (ul. Katowicka i Osiedle Stałe) oraz poprawa oznakowania pionowego w Byczynie i Jeleniu
 • Zamiatanie Strefy Przemysłowej, oczyszczanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. św. Jadwigi oraz chodników i stref przykrawężnikowych wzdłuż ul. Katowickiej, Grunwaldzkiej (przy Cmentarzu Pechnickim) oraz w rejonie skrzyżowania ul. Chełmońskiego i Botoanicznej
 • Oczyszczanie przejść dla pieszych, słupów ulicznych, mycie wiat przystankowych, opróżnianie koszy ulicznych
 • Kontynuacja prac związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Ciężkowickiej (zadanie realizowane w ramach JBO)

***

Aktualności /RAPORT NR 102 z 20 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych osiem osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 (aktualny stan na 20.08.2020, godz. 10.50). To trójka dzieci, mężczyzna wieku 30 lat oraz cztery kobiety w wieku od 30 do 60 lat. Wszystkie osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 70. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 28 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 17 objętych obserwacją epidemiologiczną, 66 osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji administracyjnej, a 5 osób objętych jest kwarantanną domową w związku z przekroczeniem granicy.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 8,
 • inne - 43.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 97, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej:  7, bez uwag

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 13 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 101 z 19 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych pięć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2. Wszyscy zakażeni, dwie kobiety w wieku 50 i 35 lat, dwóch mężczyzn w wieku ponad 60 i 35 lat oraz pięcioletnie dziecko, przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 62. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 20 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 20 objętych obserwacją epidemiologiczną, 63 osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji administracyjnej, a 18 osób objętych jest kwarantanną domową w związku z przekroczeniem granicy.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - 28.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 87, bez uwag.

***

Aktualności /RAPORT NR 100 z 18 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 18.08.2020, godz. 10.20):
  • potwierdzonych zakażeń 57 ( choruje 15, wyzdrowiało 41, zmarła 1);
  • hospitalizowanych 1;
  • objętych obserwacją epidemiologiczną 14;
  • objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 51;
  • objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 31.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyzna w wieku ponad 30 lat przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 80, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 3 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 99 z 17 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 17.08.2020 r. godz. 09:55). Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 56 przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 14 choruje). 1 osoba jest hospitalizowana, 3 osoby objęte obserwacją epidemiologiczną 3, 41 objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej i 37 osób objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP).Wszystkim życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.
 •  

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27,
 • placów zabaw - 24,
 • parków miejskich - 23,
 • inne - 10.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 86, bez uwag.

***

Aktualności /RAPORT NR 98 z 14 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 14.08.2020, godz. 9.15). Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejnych pięć osób z Jaworzna jest zakażonych koronawirusem SARS-COV-2. 4 osoby przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym, a jedna jest hospitalizowana. Kolejna osoba wyzdrowiała. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 52. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 41 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła, 10 choruje). Wszystkim życzymy dużo sił i powrotu do zdrowia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 15,
 • inne - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 81, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 10, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 97 z 13 sierpnia 2020 r./

 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 13.08.2020, godz. 9.45). Potwierdzonych zakażeń 47 (choruje 6, wyzdrowiało 40, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 17; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 32; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 37.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejne dwie osoby z Jaworzna są zakażone koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyźni w wieku 30 i ponad 50 lat przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Kolejne dwie osoby wyzdrowiały. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 47. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 40 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 10,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 83, bez uwag.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 11 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 10,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 94, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 10

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 95 z 11 sierpnia 2020 r./

 • Wzrost zachorowań na covid-19 w naszym kraju nie pozostał bez reakcji jaworznickich służb. Na terenie miasta wzmożono kontrole w zakresie przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z przepisów w czasie epidemii. W tym celu w ramach współpracy utworzono wspólne partole policji i straży miejskiej. Kontrole prowadzone są w zakresie przestrzegania dystansu społecznego, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz przestrzegania innych zaleceń przewidzianych prawem. Patrole będzie można spotkać w placówkach handlowych, usługowych, a także w komunikacji miejskiej.
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 11.08.2020, godz. 9.20). Potwierdzonych zakażeń 45 (choruje 7, wyzdrowiało 37, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 17; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 29; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 48.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 14,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny: 99, bez uwag.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej: 13

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 8 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

***

Aktualności /RAPORT NR 94 z 10 sierpnia 2020 r./

 • Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej *** Przypominamy, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Jaworzna. W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.). Więcej na www.um.jaworzno.pl.
 • Udostępniamy informację potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie o obecnym stanie sanitarnym (aktualny stan na 07.08.2020, godz. 9.00). Potwierdzonych zakażeń 45 (choruje 7, wyzdrowiało 37, zmarła 1); hospitalizowanych 1; objętych obserwacją epidemiologiczną 16; objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej 29; objętych kwarantanną domową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w związku z przekroczeniem granicy RP) 57.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 36,
 • placów zabaw - 25,
 • parków miejskich - 19,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 90, bez uwag;
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy.

***

Aktualności /RAPORT NR 93 z 7 sierpnia 2020 r./

 • W środę, 5 sierpnia w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Łukasiewicza 7 otwarty został Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. To efekt kooperacji Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji TUTAJ.
 • Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny - badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące. Więcej informacji podajemy na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 116
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy, bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z nowo powstałego Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje przy Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 7;
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawy na terenach gminnych: Łubowiec teren przy sklepie Lewiatan oraz pomiędzy ul. Katowicką a ul. Wybickiego, Podłęże teren przy ul. Towarowej 65, Osiedle Stałe ul. Armii Krajowej oraz plac targowy.
 • Cięcie żywopłotów: Osiedle Stałe Armii Krajowej 2 oraz Centrum ul. Gałczyńskiego 7, ul. Zacisze 1.
 • Grabienie placu zabaw przy ul. Cyprysowej.
 • Zwózka odpadów: plac zabaw Manhattan oraz plac zabaw przy ul. Cyprysowej.
 • Porządkowanie terenów zielonych: Park Góra Piasku, Park Kolejarzy – Szczakowa.
 • Odchwaszczanie krzewów w Parku Celników w Jeleniu oraz odchwaszczenie bylin przy placu zabaw na ul. Cyprysowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, ul. Wachlowskiego, Urzędnicza, Wschodnia, 1 Maja, DWR

 • Naprawa nawierzchni chodnika z kostki - ul. Zawiszy Czarnego w Ciężkowicach, kontynuacja
 • Przycinanie zieleni w rejonie Velostrady - ul. Puszkina
 • Napełnianie wodą worków służących do nawadniania drzew, plewienie przy rondzie Drwala

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

***

Aktualności /RAPORT NR 92 z 6 sierpnia 2020 r.

 • Początkiem sierpnia ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Byczyna. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzą funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału. Więcej na naszej stronie WWW.
 • Na kolejny seans w Plenerowym Kinie Letnim przed nami. W najbliższy piątek, 7 sierpnia na jaworznickich plantach odbędzie się pokaz filmu "Żelazna dama”. Więcej o kinie plenerowym piszmy TUTAJ.
   

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 116
 • Kontrola środków komunikacji publicznej - 10x autobusy, bez uwag.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 2 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni - rondo przy ul. Bukowskiej.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, ul. Północna, ul. Paderewskiego, ul. Ławczana, ul. Pionierów
 • Naprawa nawierzchni z kostki - ul. Zawiszy Czarnego w Ciężkowicach
 • Przycinanie żywopłotów na ul. Piłsudskiego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Czyszczenie wpustów ulicznych - ul. ks. Mroczka - Ciężkowice
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 91 z 5 sierpnia 2020 r./

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera zapraszają do skorzystania z przygotowanych aktywności. W wakacyjne niedziele - 9 i 23 sierpnia na terenie GEOsfery po raz kolejny odbędą się familijne zabawy pn. "Z rodziną w plenerze". Harmonogram dostępny jest TUTAJ.
 • Od 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 319 tysięcy bonów o łącznej wartości ponad 272 milionów złotych. Niestety, w internecie już pojawiły się pierwsze oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
   

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 4.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 106

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawników na terenach gminnych: teren przy ul. Klonowej 1 ul. Armii Krajowej 2.
 • Zdjęcie flag, które były zawieszone w mieście z okazji 1 sierpnia
 • Cięcie oraz wywóz wiatrołomów z ulic: M. C. Skłodowskiej, 1000-lecia, Armii Krajowej 1, G. Morcinka 12, Parku przy ul. Schattanka oraz przycięcie wierzby na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Starowiejską.
 • Utrzymanie czystości: Osiedle Stałe - Park Lotników Polskich, ul. Kalinowa/Klonowa/Daleka, Plac targowy, ul. Łukasiewicza oraz ul. Społeczna.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • odpompowywanie nadmiaru wody ze zbiorników i studni chłonnych
 • oczyszczanie przystanków, przejść dla pieszych, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie chodników na Osiedlu Stałym, oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT

***

Aktualności /RAPORT NR 90 z 4 sierpnia 2020 r./

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie połączyły siły czego efektem jest nowo powstały Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Punkt będzie funkcjonował w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od środy, 5 sierpnia. Więcej na naszej stronie internetowej.

MZDiM ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale, będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowane na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9. Więcej informacji na stronie MZDiM.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 5.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 88

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 12 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Utrzymanie czystości na terenach gminnych: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, UM, ul. Zielona, ul. Pocztowa, Pechnik, ul. Broniewskiego/ul. 3-go Maja.
 • Oczyszczanie piaskownic: ul. Szymanowskiego oraz ul. Nałkowskiej.
 • Pielęgnacja roślin jednorocznych przy pomniku księdza Stanisława Stojałowskiego (kontynuacja prac).
 • Koszenie trawników na terenach gminnych: ul. Cegielniana (kontynuacja prac), ul. Towarowa 67 (kontynuacja prac), ul. 11 Listopada 17 (kontynuacja prac), ul. Górników z Danuty (kontynuacja prac).
 • Przycięcie żywopłotów: ul. Gałczyńskiego, ul. Łukasiewicza 9 ab.
 • Grabienie: ul. Górników z Danuty (kontynuacja prac), Pszczelnik pomiędzy ul. Wrzosową i ul. Świerkową.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM, oczyszczanie chodników na Osiedlu Stałym
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DK79, Pechnik, ul. Kopalniana - Olszewskiego, ul. Polowa - cmentarz, ul. Północna
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO -ulice: Ciężkowicka i Budowlana

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Usuwanie ubytków w jezdniach - ul. Wojska Polskiego, ul. Sulińskiego, Tetmajera, Asnyka
 • Montaż słupków blokujących na ul. Kolejarzy
 • Czyszczenie wpustów ulicznych - ul. Wróblewskiego
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Przycinka gałęzi: w rejonie Urzędu Skarbowego, Ciężkowice - ul. Budowlana, ul. Inwalidów Wojennych
 • Mycie wiat przystankowych
 • Mycie przejść podziemnych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 89 z 3 sierpnia 2020 r./

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. Mężczyzna w wieku 45 lat przebywa w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 45. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 37 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).
 • Rozpoczynają się konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał – nie tylko mieszkaniowy – jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 1 (SP nr 8).

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 83

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 14 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Koszenie trawy na terenach gminnych:
  • Osiedle Stałe - ul. Armii Krajowej 3,
  • Łubowiec - teren parku „Zielony Łubowiec”
  • Podłęże - teren w okolicy ul. Towarowej 67,
  • Podwale - ul. 11 Listopada.
 • Cięcie żywopłotów przy ulicach: Powstańców Śląskich 3-5-7, Armii Krajowej 1, Klonowej 1, Jaśminowej 9-11-13-15, A. Stachurki 4, Starowiejskiej 9-11.
 • Utrzymanie czystości na terenach gminnych: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, pomnik Niepodległości, róg ul. Sądowej i ul. Stojałowskiego.
 • Inne prace: Dział Gospodarki Cmentarzami wyposażył cmentarze komunalne w Szczakowej i na Wilkoszynie w pojemniki do segregacji odpadów (na szkło ze zniczy) oraz w instrukcje co do pojemników należy wrzucać, a co powinno trafiać do pojemników na odpady zmieszane.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Zarzeczna, skrzyżowanie ul. Promiennej z ul. Wojska Polskiego, kontynuacja na DWR, ul. Ławczanej i DK79,
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw
 • Usuwanie ubytków w jezdniach o drobne prace naprawcze na drogach i chodnikach (poprawa krawężnika na ul. Doły)
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Oczyszczanie jezdni na ul. Sienkiewicza
 • Mycie wiat przystankowych
 • Malowanie oznakowania poziomego - Jeleń

***

Aktualności /RAPORT NR 88 z 31 lipca 2020 r./

 • JBO 2021: Ocena formalna wniosków *** Podczas posiedzenia, które odbyło się 30 lipca br. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 30 wniosków. W wyniku oceny ustalono, że 28 wniosków spełnia wymagania formalne, w tym 4 wnioski wymagają uzupełnienia braków formalnych przez Wnioskodawców. Natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Szczegóły są dostępne TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 2.
 • Zarealizowano 11 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 97.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Czynności związane z dezynfekcją i utrzymaniem czystości oraz porządku na placach zabaw oraz siłowniach zgodnie z wykazem:

 • Siłownia i Centrum gier i relaksu - Podłęże Manhattan,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podłęże Al. Piłsudskiego,
 • Plac zabaw - Bory ul. Niemcewicza,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podwale ul. Cyprysowa,
 • Plac zabaw - Leopold ul. Grunwaldzka,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Długoszyn ul. Jaszuńskiego,
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńska.

Koszenie terenów zieleni osiedlowej:

 • Armii Krajowej 1 i 3,
 • Łubowiec teren "Zielonego Łubowca",
 • Podwale tereny przy ul. 11 Listopada 12,
 • Podłęże: al. Piłsudskiego 30, ul. Towarowa 67.

Przycięcie żywopłotów:

 • ul. Radosna 13 róg z ul. Partyzantów,
 • ul. Partyzantów 32,
 • ul. Powstańców Śląskich 9,
 • ul. Powstańców Ślaskich 3-5-7.

Inne prace na terenach gminnych:

 • Odchwaszczanie roślin jednorocznych wraz z usunięciem przekwitłych kwiatostanów przy pomniku Księdza Stanisława .Stojałowskiego, utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz zamiecenie schodów i płyt przy miejscu pamięci.
 • Grabienie terenu na w rejonie ul. Grunwaldzkiej 235, Wschodniiej 1,3 i 11 Listopada 4.
 • Utrzymanie czystości na Osiedlu Stałym: piaskownica ul. Staffa 5, piaskownica ul. Jaśminowa 25 abcd, piaskownica ul. Armii Krajowej 1 abcd, teren urządzony ul. Kalinowa/Klonowa/Daleka, teren urządzony - plac targowy, piaskownica ul. Radosna 5-7-9-11.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Konserwacja infrastruktury przystankowej - naprawa ławki na przystanku Urząd Skarbowy.
 • Oczyszczanie ciągów pieszych w rejonie pomiędzy ulicami gen. Feliksa Kamińskiego a Radosną na OSiedlu Stałym.
 • Poprawa oznakowania pionowego.
 • Zamiatanie Velostrady.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice).
 • Pielęgnacja zieleni na rondzie na ul. Bukowskiej.
 • Podlewanie roślin w donicach w Byczynie.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Św. Wojciecha, ul. Ławczana, kontynuacja na DWR i DK79.
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw.
 • Przycinka gałęzi na ul. św. Wojciecha i ul. Czwartaków.
 • Prace remontowe i utwardzanie terenu m.in. w okolicach ulicy Dabrówki w rejonie Os. GAGARINA kontynuacja.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Mycie wiat przystankowych.
 • Poprawa oznakowania pionowego.

***

Aktualności /RAPORT NR 87 z 30 lipca 2020 r./

 • PKM Jaworzno informuje, że w dniu 5 sierpnia (środa), w związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne wprowadzone zostaną zmiany w organizacji komunikacji miejskiej na liniach: A, E, J oraz S. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.
 • Rozpoczynamy konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał - nie tylko mieszkaniowy - jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny od soboty, 1 sierpnia. Obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny. Szczegóły możzna znaleźć TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 11,
 • parków miejskich - 6,
 • inne - 2.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 14 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Utrzymanie czystości rejonie Centrum: Planty, Arkady, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza.

Odchwaszczanie irysów na Osiedlu Stałym przy Szkole Muzycznej.

Koszenie terenów gminnych:

 • przy ul. Jaśminowej,
 • przy ul. Towarowej,
 • Podwale tereny przy bloku przy ul. 11 Listopada 12,

Łubowiec teren „Zielonego Łubowca”

Cięcie żywopłotów Osiedle Stałe: ul. W. Muchy i Radosna.

Przycięcie gałęzi jabłoni przy ul. Północnej oraz przy dawnym kinie Złocień ul. Grunwaldzka.

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw
 • Porządki po wczorajszych opadach i zrywach wiatru
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Św. Wojciecha, ul. Ławczana, kontynuacja na DWR i DK79

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Pielęgnacja zieleni na skarpach przy tunelu w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja
 • Prace remontowe i utwardzanie terenu m.in. w okolicach ulicy Dabrówki w rejonie Os. GAGARINA
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Mycie wiat przystankowych
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

***

Aktualności /RAPORT NR 86 z 29 lipca 2020 r./

 • 2 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie. Szczegóły publikujemy TUTAJ.
 • W najbliższy piątek, 31 lipca, w ambulansie podstawionym przy Szybie Piłsudski, odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic
 • W piątek, 31 lipca jaworznickie w galerii zostanie ponownie otwarte pierwszy raz po przerwie spowodowanej pandemią. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny – 85

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Czynności związane z dezynfekcją i utrzymaniem czystości oraz porządku na placach zabaw oraz siłowniach zgodnie z wykazem:

 • Siłownia i Centrum gier i relaksu - Podłęże Manhattan
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podłęże Al. Piłsudskiego
 • Plac zabaw - Bory ul. Niemcewicza
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Podwale ul. Cyprysowa
 • Plac zabaw - Leopold ul. Grunwaldzka
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Długoszyn ul. Jaszuńskiego
 • Plac zabaw z piaskownicą i siłownią - Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńsk

Koszenie terenów gminnych:

 • Osiedle Stałe, ul. Jaśminowa 25, 27
 • Podwale, tereny przy ul. 11 Listopada 4,
 • Pszczelnik, teren przy ul. Świerkowej 2
 • Leopold, teren przy ul. Grunwaldzkiej 235 (ZLO).

Pozostałe prace:

 • sadzenie jałowców płożących na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej + zebranie śmieci z terenu całego obiektu, a także z Małpiego Gaju oraz Złocienia,
 • utrzymanie czystości: Góra Piasku, piaskownica ul. Gagarina 9, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4, pomnik Grunwaldu, pomnik na pamiątkę egzekucji w Szczskowej, pomnik Tadeusza Kościuszki
 • odchwaszczanie roślin jednorocznych wraz z usunięciem przekwitłych kwiatostanów na grobie strajkujących (na cmentarzu Pechnik) oraz grobie żołnierzy AK oraz zebranie wypalonych zniczy (na cmentarzu Pechnik)
 • utrzymanie czystości w Parku Lotników, na terenie przy ul. Łukasiewicza oraz przy Szkole Muzycznej,
 • cięcie żywopłotów ul. Skłodowskiej 2, ul. W. Muchy 3, następnie W. Muchy 2,

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni na skarpach przy tunelu w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, kontynuacja
 • Prace przygotowawcze do otwarcia Wodnego Placu Zabaw - transport  i montaż zabawek
 • Odchwaszczanie wysepek w rejonie przystanków autobusowych na Osiedlu Stałym

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79, Pieczyska, Ciężkowice, kontynuacja
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO (Ciężkowice)
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Mycie wiat przystankowych

 

***

Aktualności /RAPORT NR 85 z 28 lipca 2020 r./

 • Rozpoczynamy konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał - nie tylko mieszkaniowy - jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15. Więcej na naszej stronie.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że dwie kolejne osoby z Jaworzna są zakażone koronawirusem SARS-COV-2, przebywają w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 42. przypadki zakażenia koronawirusem (w tym 35 osób wyzdrowiało, 1 osoba zmarła).

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny – 75, 1 nieprawidłowość (osoby nie stwierdzono pod wskazanym adresem).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 1 wymaz od osoby podejrzanej o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • Utrzymanie czystości rejonie Centrum, Podwala i Pechniku: Planty, Arkady, Urząd Miejski, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, Plac św. Jana, pomnik Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, róg ul. Stojałowskiego i Sądowej, ul. 3 Maja, ul. Broniewskiego, Pechnik przystanek.
 • Pozostałe tereny zielone porządkowane w poniedziałek: rejon ul. Schattanka na Pszczelniku, Jeleń – ul. Celników, przedszkole ul. Wygoda, skrzyżowanie ul. Wygoda i Wiosny Ludów, róg ulic Na stawach i Banasika oraz rejon domu kultury.

Dezynfekcja i utrzymanie czystości na placach zabaw:

 • piaskownica ul. Nałkowskiej, piaskownica ul. Szymanowskiego, Ogródek Jordanowski.

Koszenie trawników:

 • Kanty - ul. Cegielniana,
 • Podłęże - teren przy ul. Towarowej, następnie teren przy placu zabaw,
 • Podwale - tereny przy ul. 11 Listopada 4,
 • Pszczelnik - teren pomiędzy ul. Wrzosową, a ul. Świerkową, teren na skrzyżowaniu przy ul. Piaskowej z ul. Wrzosową oraz teren przy ul. Świerkowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd czystości przestrzeni zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka - wraz z dezynfekcją urządzeń siłowni pod chmurką):

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Ciąg dalszy dchwaszczania skarp i wysepek w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studni chłonnych
 • Oczyszczanie chodników w Centrum

Mycie wiat przystankowych

***

Aktualności /RAPORT NR 84 z 27 lipca 2020 r./

 • Już dziś o godzinie 19.00 na Rynku rozpocznie się pierwszy z cyklu koncertów w ramach projektu Jaworzno Miasto Muzyki. Na scenie pojawią się muzycy, którzy uczestniczą w specjalnych warsztatach Poluzone organizowanych już szósty raz w naszym mieście. Koncerty będą się odbywać codziennie aż do piątku, 31 lipca. Początek zawsze o godz. 19.00. Wstęp jest wolny. Zapraszamy! Koncert finałowy w sobotę, 1 sierpnia o godz. 19:00 będzie transmitowany online z Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków!

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 20 do 25 lipca br. dokonano:

 • 17 rejestracji urodzeń,
 • 28 rejestracji zgonów,
 • 5 udzielonych ślubów,
 • 191 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 156 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 20 do 25 lipca br. dokonano m.in.:

 • Biuro Meldunkowe: telefony - 50, meldunki - 57, zaświadczenia o zameldowaniu - 10, potwierdzone profile zaufane - 7, wnioski MZNK - 4.
 • Dowody osobiste: telefony - 65, wydane dowody osobiste - 110, wnioski papierowe - 92, wnioski epuap - 40, zgłoszenie utraty - 5, e-mail - 2.
 • Ewidencja Ludności: telefony - 32, decyzje o wymeldowaniu - 6, nowy termin załatwienia sprawy - 19, wezwanie świadka - 2, wszczęcie postępowania o wymeldowanie - 3, wnioski o udostępnienie danych - 52, postanowienia o odmowie udostępnienia danych - 1, decyzje o odmowie udostępnienia danych - 2.
 • Prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 216, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 72, udzielenie informacji e-mailowej (prawa jazdy) - 23, wydanie decyzji (prawa jazdy) - 42, wszczęcie postępowania administr. - 32, produkcja praw jazdy - 37, wniosek o założenie PKK - 76, pisma ogólne - 17.
 • Rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 473, zbycia/nabycia pojazdów - 112, udzielenie informacji e-mailowej w sprawie rejestracji samochodu - 23, pisma ogólne w sprawie dot. rejestracja pojazdu - 32, przyjęcie stron w spr. rejestracji pojazdu - 403, produkcja dowodów rejestr. - 217, wydanie dowodów rejestr. - 218, decyzje w spr. rejestr. pojazd. - 35, wszczęcie postępowania - 47.
 • Działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 70, zmiana wpisu w CEIDG - 17, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, decyzje zmieniające - 3, wystąpienie na GKRPA  - 1, oględziny punktu handlowego - 2, przyjęcie stron (osobiście) - 40, zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego - 5, wnioski w sprawie transportu - 4, aktualizacja KREPTD - 2, pisma ogólne - 3, zaświadczenie o prowadz. dział. gospod. - 1.
 • Sprawy wojskowe: telefony - 15, udzielenie informacji e-mailowej - 3, archiwum za 2018.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 30,
 • placów zabaw - 29,
 • parków miejskich - 19,
 • inne - 3.
 • Zrealizowano zgłoszeń mieszkańców - 39.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Aktualnie Urząd Pracy weryfikuje spełnienie warunku umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki lub konieczności jej spłaty (pożyczkobiorca nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki jw.).
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia takich jak: staż zawodowy,szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Infolinie:

 • dla Przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915; dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
 • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • dezynfekcja i utrzymanie czystości oraz porządku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (m. in. Podłęże Manhattan, Podłęże ul. Piłsudskiego, Bory ul. Niemcewicza, Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Podwale ul. Cyprysowa, Leopold ul. Grunwaldzka, Długoszyn ul. Jaszuńskiego, Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńska),
 • koszenie terenów gminnych - ul. Towarowa oraz rejon ul. Cegielnianej,
 • przycinanie żywopłotów - Osiedle Stałe ul. Armii Krajowej,
 • odchwaszczanie kwietników i rabat: ul. Młodocianych Więźniów Politycznych, ul. Daleka, Park im. Lotników Polskich,
 • utrzymanie czystości w rejonie skarpy na osiedlu Podwale.

Inne zadania zrealizowane przez jednostkę:

 • rozpoczęcie sadzenia jałowców na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej,
 • zawarcie umowy na realizację zadań JBO: siłownia i plac zabaw na Warpiu, siłownia przy ul. Szymanowskiego na OTK, budowa chodnika i ławek przed sceną koło Manhattanu Podłęże.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kontrola czystości przestrzeni zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, MCIT, Velostrada, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka - wraz z dezynfekcją urządzeń siłowni pod chmurką).
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO - postępy prac w Ciężkowicach.
 • Sprzątanie punktów rowerowych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Odchwaszczanie skarp i wysepek w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
 • Oczyszczanie stref przykrawężnikowych na ul. Długosza i Dąbrowskiego na Długoszynie
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: DWR, DK79.
 • Podlewanie roślin w donicach na Rynku i Rynkach dzielnicowych.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Czyszczenie cieku na ul. Bobrowa Górka, czyszczenie wpustów ulicznych - ul. Przemysłowa, ul. Poniatowskiego.

***

Aktualności /RAPORT NR 83 z 23 lipca 2020 r./

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza w środę, 12 sierpnia br. o godz. 16.30 na czwarte warsztaty z cyklu STREET-BOOK, organizowanego w ramach projektu "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2". Zajęcia, zatytułowane "Sekwencja - kanon street fotografii", poprowadzi artysta fotograf Jakub Byrczek, twórca jaworznickiej Szkoły Widzenia w Żywym Skansenie Fotografii. Więcej informacji TUTAJ.
 • 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Życzenia prezydenta Pawła Silberta dla policjantów można przeczytać na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 10,
 • inne - Sosina

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 74.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to 31 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • dezynfekcja i utrzymanie czystości oraz porządku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (m. in. Podłęże Manhattan, Podłęże ul. Piłsudskiego, Bory ul. Niemcewicza, Skałka ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Podwale ul. Cyprysowa, Leopold ul. Grunwaldzka, Długoszyn ul. Jaszuńskiego, Dąbrowa Narodowa ul. Długoszyńska),
 • koszenie terenów gminnych – ul. Towarowa oraz rejon ul. Cegielnianej,
 • przycinanie żywopłotów – Osiedle Stałe ul. Armii Krajowej,
 • odchwaszczanie kwietników i rabat: ul. Młodocianych Więźniów Politycznych, ul. Daleka, Park im. Lotników Polskich,
 • utrzymanie czystości w rejonie skarpy na osiedlu Podwale.

Inne zadania zrealizowane przez jednostkę:

 • rozpoczęcie sadzenia jałowców na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej,
 • zawarcie umowy na realizację zadań JBO: siłownia i plac zabaw na Warpiu, siłownia przy ul. Szymanowskiego na OTK, budowa chodnika i ławek przed sceną koło Manhattanu Podłęże.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Montaż tabliczek na Wodnym Placu Zabaw - Prace przygotowawcze przed otwarciem w pełnym zakresie Wodnego Placu Zabaw od 1 sierpnia 2020 r.
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO. Konrolny objazd - Szczakowa

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Montaż tablic z oznaczeniami pomników przyrody, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM
 • Oczyszczanie ciągu pieszego - łącznik Rynek - ul. Sienkiewicza
 • Odchwaszczanie ronda na Borach (ul. Hetmańska), na ul. Krakowskiej oraz wysepek w rejonie ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich
 • Oczyszczanie wysepek na ul. Krakowskiej/DWR
 • Malowanie słupków na parkingu przy ul. Koszarowej
 • Usuwanie ubytków w jezdniach
 • Kontynuacja prac w ramach JBO - wykonanie chodników w Ciężkowicach
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym wraz z grabieniem i zbieraniem trawy: Długoszyn - Nadbrzeżna, Myśliwska, DK79, ul. Promienna, DWR
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach

***

Aktualności /RAPORT NR 83 z 23 lipca 2020 r./

Od 1 października br. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Mogą zawrzeć indywidualną umowę z dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Systemem nadal objęci są przedsiębiorcy i instytucje, których siedziba, czy miejsce prowadzenia działalności, zlokalizowane są w budynku, który w części pełni funkcję budynku mieszkalnego, a w części użytkowego. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Już po raz szósty do Jaworzna ściągną świetni, młodzi instrumentaliści i wokaliści z całej Polski. Na przełomie lipca i sierpnia w naszym mieście przez sześć dni gościć będziemy wyjątkowe w skali kraju imprezy artystyczne: Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZONE oraz koncerty w ramach projektu Jaworzno Miasto Muzyki. Więcej na naszej stronie internetowej oraz na www.poluzone.pl

Już jutro, 24 lipca odbędzie się kolejny senas w ramach Plenerowego Kina Letniego na jaworznickich Plantach. Wielbiciele seansów na dużym ekranie, którym doskwierają ogaraniczenia związane z epidemią, będa mogli zobaczyć film “Wciąż ją kocham”. W przypadku niesprzyjającej aury seans zostanie przeniesiony na inny termin, o czym MCKiS Jaworzno będzie informować na bieżąco na swoim profilu na FB.
 

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 77,
 • parków miejskich - 7

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 65

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 11 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 31 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Dewastacja ławek w Parku przy ul. Pocztowej

 • Pracownicy MZNK podczas prac porządkowych zauważyli, że ławki w parku przy ul. Pocztowej w centrum są zdewastowane. Wandale zniszczyli cztery ławki, część zostało wyrwanych z podstaw, w dwóch połamano deski. Przewrócili też kilka koszy na śmieci. Sprawa została zgłoszona.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym wraz z grabieniem i zbieraniem trawy (DK 79, DWR, Plac Jana, Centrum)
 • Plewienie i odchwaszczanie rond, wysepek i chodników w różnych lokalizacjach (Bory, Stara Huta)
 • Poprawa oznakowania pionowego, malowanie słupków na ul. Koszarowej
 • Prace związane z wykonaniem chodnika na ul. Ciężkowickiej w ramach JBO

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Montaż tablic z oznaczeniami pomników przyrody, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM
 • Montaż tabliczek na Wodnym Placu Zabaw - Prace przygotowawcze przed otwarciem w pełnym zakresie Wodnego Placu Zabaw od 1 sierpnia 2020 r.
 • Oczyszczanie ciągów pieszych i schodów na ul. Zalipie
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach

***

Aktualności /RAPORT NR 82 z 22 lipca 2020 r./

 • W poniedziałek, 20 lipca 2020 r. uruchomiony został moduł umożliwiający mieszkańcom samodzielną rezerwację terminu porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Jaworznie. Rezerwacji można dokonać pod adresem internetowo lub jak dotychczas pod numerem tel. 510 970 680. Więcej infotmacji TUTAJ.
 • Już po raz szósty do Jaworzna ściągną świetni, młodzi instrumentaliści i wokaliści z całej Polski. Na przełomie lipca i sierpnia w naszym mieście przez sześć dni gościć będziemy wyjątkowe w skali kraju imprezy artystyczne: Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZONE oraz koncerty w ramach projektu Jaworzno Miasto Muzyki. Więcej informcaji na naszej stronie internetowej.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 3,
 • inne - 4

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 65

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 31 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • dezynfekcja i utrzymanie czystości oraz porządku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Pechnik, Góra Piasku, pomnik Grunwaldu, Park Kolejarzy, ul. Parkowa 2-4, Park Lotników, skwer przy ul. Łukasiewicza, przy Szkole Społecznej,
 • koszenie: ul. Grunwaldzka 188, ul. Cegielniana 7, ul. Licealna 4, ul. Towarowa,
 • grabienie: teren przy ul. Licealnej 4 a 6, ul. Gliniana 3,5,
 • przycięcie żywopłotów: ul. Matejki 20,
 • odchwaszczanie: Zielony Łubowiec, gazony przy ul. Kolejarzy,
 • zebranie skoszonej trawy: Zielony Łubowiec.

Prace pozostałe:

 • zakończenie remontu dach przy ul. Pniaka 8.

Dewastacja ławek w Parku przy ul. Pocztowej

 • Pracownicy MZNK podczas prac porządkowych zauważyli, że ławki w parku przy ul. Pocztowej w centrum są zdewastowane. Wandale zniszczyli cztery ławki, część zostało wyrwanych z podstaw, w dwóch połamano deski. Przewrócili też kilka koszy na śmieci. Sprawa została zgłoszona.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym wraz z grabieniem i zbieraniem trawy
 • Plewienie i odchwaszczanie rond, wysepek i chodników w różnych lokalizacjach
 • Montaż tablic z oznaczeniami pomników przyrody, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM

Ponadto

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Prace przygotowawcze przed otwarciem w pełnym zakresie Wodnego Placu Zabaw od 1 sierpnia 2020 r. (koszenie, plewienie, montaż tablic dot. użytkowania WPZ)
 • Przycinka żywopłotów na ul. Szczakowskiej
 • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Objazd związany z kontrolą oznakowania pionowego, naprawa uszkodzonych znaków, porządki
 • Zakładanie brakujących betonowych dekli na studnie - Strefa Przemysłowa

Aktualności /RAPORT NR 81 z 21 lipca 2020 r./

 • 42 pomniki przyrody - drzewa w naszym mieście otrzymają nowe tabliczki z imionami. Dziś pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów rozpoczęli montaż specjalnych słupków z tabliczkami przy drzewach objętych uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pomników przyrody w Jaworznie. Więcej na naszej stronie internetowej.
 • JBO 2021: Znamy propozycje mieszkańców. Do 8. edycji JBO wpłynęło łącznie 30 wniosków. 22 wnioski w przedziale kwotowym do 200 tys. zł i 8 wniosków mieszczących się w przedziale do 2,6 mln zł. Przed nami etap weryfikacji. Więcej pod TYM adresem.
 • Od 3 lipca do 7 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a - wejście boczne lewe, w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna. Uwagi będzie można składać do dnia 28 sierpnia.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 4,
 • inne - 3 (Sosina)

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 67

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 31 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, piaskownice, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, przy sklepie Biedronka i PZU, pomnik Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, róg ul. Stojałowskiego i ul. Sądowej, ul. 3 Maja/Broniewskiego,
 • koszenie: ul. Grunwaldzka 278, ul. Cegielniana, ul. Licealna, ul. Towarowa, ul. Gliniana 3, ul. Drzewianki 2,
 • przycięcie żywopłotów:  ul. Matejki 5-17, ul. Matejki 20,
 • zebranie skoszonej trawy: ul. Morcinka 2-4-6, ul. Morcinka 12, ul. Morcinka 9-21, teren urządzony przy ul. Łukasiewicza.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

 • objazd czystości po weekendzie: Rynek Główny, rynki dzielnicowe (Jeleń, Byczyna, Dąbrowa Narodowa), Velostrada, MCIT, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka
 • koszenie przy Wodnym Placu Zabaw i montaż tablic informacyjnych dotyczących funkcjonowania obiektu – w ramach prac przygotowawczych do otwarcia WPZ
 • koszenie w pasie drogowym
 • kontynuacja prac związanych z budową chodników w ramach JBO
 • dezynfekcja w Parku Chrząstówka
 • czyszczenie wpustów ulicznych przy ul. Lipinka i Zelwerowicza
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych, oczyszczanie wysepek i chodników

***

Aktualności /RAPORT NR 80 z 20 lipca 2020 r./

 • Przypominamy, że w każdy wtorek lipca i sierpnia o godzinie 19.30 przy tężni solankowej w GEOsferze będą odbywać się darmowe zajęcia sportowe. Jutro zajęcia ABT, czyli trening brzucha, ud i pośladków.
 • Dzisiaj ostatni dzień skłądania wniosków JBO! Do poniedziałku, 20 lipca br. każdy mieszkaniec Jaworzna mógł zgłosić swoją propozycję zadania do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

 

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9,
 • inne - 1

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 5 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 31 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy sklepie Biedronka i PZU, Pszczelnik ul. Schattanka,
 • odchwaszczanie: skwer z nasadzeniami na Zielonym Łubowcu, skarpa przy Biedronce,
 • koszenie: Podwale ul. Licealna, Podłęże ul. Towarowa,
 • przycięcie żywopłotów: ul. Grunwaldzka 278, ul. Matejki 5-17,
 • zebranie skoszonej trawy: ul. Okrężna 9ab, Okrężna 3-5-7, Okrężna 1, Powstańców Śląskich 9, Muchy 1-3, Tysiąclecia 9-11, Morcinka 9-21

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 

 • objazd czystości - Rynek Główny i przestrzenie publiczne będące w zarządzie MZDiM
 • kontynuacja prac związanych z budową chodników w ramach JBO
 • koszenie w pasie drogowym
 • objazd studni chłonnych połączony z odpompowaniem nadmiaru wody
 • dezynfekcja w Parku Chrząstówka i na Wodnym Placu Zabaw
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Czyszczenie wpustów ulicznych na Wysokim Brzegu i w Byczynie
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Malowanie oznakowania poziomego - kontraruch dla rowerzystów (Byczyna)

 

Aktualności /RAPORT NR 79 z 17 lipca 2020 r./

Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że kolejna osoba z Jaworzna jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2. Potwierdzona została również informacja o tym, że kolejna osoba wyzdrowiała. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 39. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 33 osoby wyzdrowiały, 1 osoba zmarła).

Dzisiaj w Klubie Relax w Niedzieliskach rozpocznie się czwarta edycja Letniego Festiwalu Rocka. Na scenie w piątek i sobotę (17 i 18 lipca) zaprezentuje się 6 zespołów. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się TUTAJ.

Dziś o godz. 21.30 MCKiS Jaworzno zaprasza na jaworznickie Planty na kolejny seans w Plenerowym Kinie Letnim. Tym razem zobaczymy dramat biograficzny "Żelazna dama" z oskarową kreacją Meryl Streep w roli głównej.

W najbliższą niedzielę, 19 lipca w Ośrodku  Ekologiczno - Geologicznym GEOsfera odbędzie się kolejne wydarzenie pn. "Z rodziną w plenerze".

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13
 • placów zabaw - 7
 • parków miejskich - 8

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Park Lotników, Park na Długoszynie, Park Bory, Jeleń - tereny urządzone: Park Celników, przedszkole, skrzyżowanie, róg ul. Na Stawach z ul. Banasika, Dom Kultury, pomnik Ciężkowice - zebranie śmieci, pomnik Podłęże las - zebranie śmieci, wyrównanie trawy przed grobami
 • zebranie skoszonej trawy: Sportowa 3c, 3d, Róg Chopina i Rzemieślniczej, ul. Chopina 9, Szymanowskiego 2, Szymanowskiego 4-6, Szymanowskiego 10, Szymanowskiego 9 a 11, Szymanowskiego 3-5, Szymanowskiego 18, Stachurki 2-4-6, Kamińskiego 5, Starowiejska 5-7, Radosna 1-3, Radosna 2-4, Powstańców Śląskich 15, Kamińskiego 14.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym wraz z grabieniem i zbieraniem trawy-  ul. Niemcewicza, Bukowska, Osiedle Stałe, DWR

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka:
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu - kontynuacja prac. Zakończenie podobnych prac na ul. Koszarowej oraz na Deptaku im. Zdzisława Krudzielskiego (pozostały do wykonania drobne prace związane z uporządkowaniem terenu i zasianiem trawy). Rozpoczęcie prac na ul. Budowlanej w Ciężkowicach.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Naprawy nawierzchni jezdni, usuwanie ubytków (m. in. ul. Starowiejska, Dąbrowska, Jaworowa, jesienna)
 • Odchwaszczanie Ronda im. Rtm. Witolda Pileckiego i Żołnierzy Wyklętych
 • Prace konserwacyjne związane z naprawą huśtawek stojących na Rynku

Aktualności /RAPORT NR 78 z 16 lipca 2020 r./

 • Rada Miejska jednogłośnie przeznaczyła dziś na nadzwyczajnej sesji pieniądze na wkład własny na gruntowną przebudowę ulicy Martyniaków. Ulica ta zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw razem z systemem odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do miejsca gdzie w ubiegłym roku Tauron zlikwidował przejazdy kolejowe. Więcej na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22
 • placów zabaw - 15
 • parków miejskich - 12
 • inne - 3

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 62

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 6 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy:  Osiedle Stałe ul. Kalinowa/Klonowa/Daleka - teren urządzony, Park Lotników wraz z Aleją Tysiąclecia, Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce i PZU,
 • koszenie: ul. 11 Listopada 18, ul. Licealna 6, ul. Bursztynowa, ul. Grunwaldzka 278, Grunwaldzka 276, ul. Cegielniana, ul. Towarowa 71,
 • przycięcie żywopłotów i krzewów: ul. Matejki 5-17,
 • odchwaszczanie skweru z nasadzeniami na Zielonym Łubowcu – kontynuacja prac, odchwaszczanie 3 Maja/Broniewskiego - gazony przy drodze, teren przy Biedronce,
 • utrzymanie czystości oraz porządku w piaskownicach,
 • zebranie skoszonej trawy: ul. Daleka 1, ul. Sempołowskiej 3, ul. A. Krajowej 6, ul. Stachurki 2-4-6, ul. Nałkowskiej 10, ul. Sportowa 3c, 3d
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Naprawy nawierzchni jezdni, usuwanie ubytków, ul. Chopina, Armii Krajowej, ul. Szczakowska
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym - Centrum, DK79, ul. Bielańska, ul. Piłsudskiego
 • Dezynfekcja na Wodnym Placu Zabaw (siedziska)

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu, na ul. Koszarowej oraz na dalszej części Deptaka im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Malowanie oznakowania poziomego
 • Prace związane z naprawą studni chłonnych
 • Prace pielęgnacyjne związane z podkaszaniem zieleni, przycinką krzewów i żywopłotów w różnych częściach Miasta
 • Prace porządkowo - pielęgnacyjne na Wodnym Placu Zabaw
 • Odchwaszczanie wysepek i chodników w rejonie DWR i na Borach
   

Aktualności /RAPORT NR 77 z 15 lipca 2020 r./

 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowane na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno. Lokale stanowią część nieruchomości zabudowanych wiatami przystankowymi, położone w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystankach Centrum. Szczegóły TUTAJ.http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6046/przetarg_ustny_w_formie_licytacji_ustnej_%E2%80%93_lokale_uzytkowe_mcit.html
 • Już w najbliższą niedzielę - 19 lipca Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera zaprasza na kolejne wydarzenie organizowane wspólnie z Miejskim Centrum Kultury i Sportu, pt. "Z rodziną w plenerze". Harmonogram wydarzenia: 17.00-20.00 Jaworznicki Questing, Gry i zabawy rodzinne, Kącik kreatywny dla dzieci; 18.00-19.00 Prelekcja dr Dawida Surmika "Na co chorowały dinozaury?"; 20.00-21.30 Prelekcja dr Radosława Brzezowskiego "Mroczny świat owadów. O parazytoidach i innych paskudztwach." Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Na salach wymagane jest zakrycie ust i nosa.
 • 17 i 18 lipca w Klubie Relax odbędzie się IV edycja Letniego Festiwalu Rocka. Wstęp bezpłatny za wejściówkami dostępnymi w Klubie Relax. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczyć w Festiwalu, będzie dostępna emisja materiału z koncertów w sieci. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego.
   

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 11.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 68

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 6 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: skarpa Podwale, Góra Piasku, Park Kolejarzy ul. Parkowa 2-4,
 • koszenie: działki przy ul. Bursztynowej, Al. Piłsudskiego 48, Towarowa 71, ul. Pożarowa 4 i 2, ul. Broniewskiego 3, ul. Królowej Jadwigi 4,
 • przycięcie żywopłotów i krzewów: ul. Matejki 5-17,
 • odchwaszczanie skweru z nasadzeniami na Zielonym Łubowcu,
 • Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej: usunięcie roślin jednorocznych wraz ze spulchnieniem gleby, pielęgnacja bylin – kontynuacja prac,
 • dezynfekcja i utrzymanie czystości oraz porządku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 

 • Odchwaszczanie wysepek w rejonie DK 79 na wysokości ul. Bielańskiej
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym - Bory - Bielańska, Byczyna, DWR
 • Przycinka żywopłotów na ul. Piłsudskiego i Moniuszki

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu, na ul. Koszarowej oraz na dalszej części Deptaka im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej w ramach JBO
 • Odchwaszczanie ronda przy ul. Kruka (Ciężkowice) i Wodnego Placu Zabaw
 • Czyszczenie wpustów ulicznych na Wysokim Brzegu i w Byczynie
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Malowanie oznakowania poziomego - kontraruch dla rowerzystów (Byczyna)

 

Aktualności /RAPORT NR 76 z 14 lipca 2020 r./

Niezależnie od trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto Jaworzno - podobnie jak w poprzednich latach - również tym roku wsparło organizacje pozarządowe w przygotowaniu wakacji z atrakcyjnymi programami edukacyjnymi zw. z bezpieczeństwem i profilaktyką dla jaworznickich dzieci. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą blisko 120 tys. zł! Więcej na naszej stronie internetowej.

W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszego miasta otrzymało zawiadomienie dotyczące "Aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i lasów oraz gruntów nieleśnych zalesionych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, o łącznej powierzchni powyżej 100 ha". W TYM miejscu znajdują się wyjaśnienia dotyczące tej korespondencji.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 25,
 • parków miejskich - 15.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 8 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, przy sklepie Biedronka i PZU w Centrum, pomnik Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, Podwale ul. 3go Maja/Broniewskiego, Pechnik, piaskownice,
 • koszenie: Podwale ul. 3-go Maja przy boisku, ul. Broniewskiego,  Podłęże Al. Piłsudskiego,  Pieczyska ul. Pożarowa, Gigant ul. Bursztynowa,
 • przycięcie żywopłotów i krzewów: ul. Matejki 5-17, ul.  A. Krajowej 2,
 • zebranie skoszonej trawy: przy sklepie Złocień, ul. Jaśminowa, ul. Staffa,
 • Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej: usunięcie roślin jednorocznych wraz ze spulchnieniem gleby,  pielęgnacja bylin, czystość - kontynuacja prac.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Poweekendowy objazd związany z kontrolą czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM wraz z koszeniem i zbieraniem trawy
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym - Bory, DK79, Łubowiec, ul. Piłsudskiego

Ponadto

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu oraz na dalszej części Deptaka im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Malowanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach w Jeleniu
   

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 75 z 13 lipca 2020 r./

 • Od poniedziałku, 13 lipca br., obowiązują przepisy, które umożliwiają wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejne dwa tygodnie, czyli do 26 lipca. Ze świadczenia mogą korzystać rodzice, którzy z powodu zamknięcia placówek oświatowych nie mogą zapewnić innej opieki swoim pociechom i muszą ją sprawować osobiście. Szczegóły https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2595013,
 • "Tarcza Antykryzysowa" i szeroko rozumiana pomoc dla przedsiębiorców była tematem wizyty studyjnej ( piątek, 10 lipca br.) Premiera Mateusza Morawieckiego z Prezydentem Miasta Jaworzna oraz przedstawicielami jaworznickiej firmy "Meblomar", która otrzymała rządowe wsparcie.Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie jest jedną z najlepszych placówek w województwie śląskim, a nawet w kraju jeśli chodzi o realizację wniosków o dofinansowanie i udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców. Stopa bezrobocia w naszym kraju wynosi 6 proc., a w województwie śląskim 4,5 proc. Rząd na realizację Tarczy przeznaczył dotychczas już 110 miliardów zł. W ramach pakietu pomocowego Tarczy Antykryzysowej - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie do 2 lipca 2020 r. zaangażował 30 mln zł dla lokalnych przedsiębiorców, udzielono wsparcie 4250 firmom, utrzymano 7250 istniejących działalności gospodarczych i miejsc pracy. Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie obsługuje 100 proc. wniosków dot. wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej", które wpłynęły do instytucji. 98 proc. wniosków zostało już zrealizowanych, natomiast pozostałe są aktualnie opiniowane,
 • Informujemy, że 16 lipca odbędzie się zdalna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad dostępny jest na stronie BIP Jaworzno,
 • Policjanci z Jaworzna przypominają, że będąc na wakacyjnym wyjeździe, w przypadku potrzeby szybkiego dotarcia do najbliższej jednostki Policji, może to ułatwić bezpłatna aplikacja mobilna "Moja Komenda". Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można również odnaleźć dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania, bądź tym w którym się aktualnie znajdujemy.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:
adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:
telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano

 • placów publicznych-36,
 • placów zabaw - 28,
 • parków miejskich - 22,
 • inne - 4.

Komenda Miejska Policji:
strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

    Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny -  58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 

Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 

Załoga wymazobusa pobrała 8 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:
adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:

Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.

Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 30 mln zł;
• kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu – Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/

Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:

 1. staż zawodowy,
 2. szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników

Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;

Infolinie:

 1. dla Przedsiębiorców:

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,

 • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;

       2. dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 

Aktualności /RAPORT NR 74 z 10 lipca 2020 r./

 • Informujemy, że 16 lipca odbędzie się zdalna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad dostępny jest na stronie BIP Jaworzno.
 • Policjanci z Jaworzna przypominają, że będąc na wakacyjnym wyjeździe, w przypadku potrzeby szybkiego dotarcia do najbliższej jednostki Policji, może to ułatwić bezpłatna aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można również odnaleźć dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania, bądź tym w którym się aktualnie znajdujemy.
 • Już dzisiaj, 10 lipca o godzinie 21.00 startuje Plenerowe Kino Letnie na jaworznickich Plantach. Wielbiciele seansów na dużym ekranie, którym doskwierają ogaraniczenia związane z epidemią, będa mogli znowu wybrać się do kina w naszym mieście. I to pod chmurką! Repertuar znajduje się TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny -  75
 • Kontrola komunikacji publicznej - 15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 4 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Zielona, ul. Pocztowa, ul. Narutowicza, przy sklepie Biedronka, przy PZU, Zielony Łubowiec, pomnik na Łubowcu, pomnik na Dąbrowiec Narodowej, Osiedle Stałe: tereny zieleni urządzonej - Kalinowa/Klonowa/Daleka, plac targowy, Park Lotników + Aleja 1000-lecia, piaskownice: Jaśminowa, Armii Krajowej, Radosna, Staffa, Starowiejska,
 • koszenie:  teren przy bloku na Al. Piłsudskiego 56,  Pieczyska ul. Sobieskiego,
 • przycięcie żywopłotów: Osiedle Stałe pomiędzy blokiem ul. Radosna 2-4, a ul. Powstańców Śląskich 15,
 • zebranie skoszonej trawy: Krasickiego 13, ul. Tuwima/Chopina, ul. Martyniaków,
 • koszenie oraz grabienie: ul. Gałczyńskiego,
 • wycinka drzewa przy ul. Krakowskiej,
 • nasadzenia przy Pomniku Grunwaldu w Szczakowej.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • koszenie i grabienie w pasie drogowym - DK79, Ciężkowice, Jeziorki
 • odchwaszczanie okolic stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Chełmońskiego, ronda Marii i Lecha Kaczyńskich i ronda przy GEOsferze
 • ozonowanie w Parku Chrząstówka
 • koszenie przy Wodnym Placu Zabaw
 • kontynuacja czyszczenia rowów przydrożnych w Jeleniu; czyszczenie rowów przydrożnych, wpustów ulicznych i studni przy ul. Księdza Mroczka, Grunwaldzkiej oraz Żwirki i Wigury
 • kontynuacja malowania przejść w Jeleniu
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • opróżnianie koszy, oczyszczanie przejść i przystanków


 

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 73 z 9 lipca 2020 r./

Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w swojej siedzibie przy ul. św., Wojciecha 34. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na ilość oraz termin realizowanych spraw bowiem wszelkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę, legalizację wodomierza jak również sprawdzeniem rachunków za wodę i ścieki można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
Prezydent Miasta Jaworzna i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Moja rodzina cały mój świat". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 75
 • Kontrola komunikacji publicznej - 15.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 11 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Zielona, ul. Pocztowa, ul. Narutowicza, przy sklepie Biedronka, przy PZU, Zielony Łubowiec, pomnik na Łubowcu, pomnik na Dąbrowiec Narodowej, Osiedle Stałe: tereny zieleni urządzonej - Kalinowa/Klonowa/Daleka, plac targowy, Park Lotników + Aleja 1000-lecia, piaskownice: Jaśminowa, Armii Krajowej, Radosna, Staffa, Starowiejska,
 • koszenie:  teren przy bloku na Al. Piłsudskiego 56,  Pieczyska ul. Sobieskiego,
 • przycięcie żywopłotów: Osiedle Stałe pomiędzy blokiem ul. Radosna 2-4, a ul. Powstańców Śląskich 15,
 • zebranie skoszonej trawy: Krasickiego 13, ul. Tuwima/Chopina, ul. Martyniaków,
 • koszenie oraz grabienie: ul. Gałczyńskiego,
 • wycinka drzewa przy ul. Krakowskiej,
 • nasadzenia przy Pomniku Grunwaldu w Szczakowej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • koszenie i grabienie w pasie drogowym - DK79, Ciężkowice, Jeziorki
 • odchwaszczanie okolic stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Chełmońskiego, ronda Marii i Lecha Kaczyńskich i ronda przy GEOsferze
 • ozonowanie w Parku Chrząstówka
 • koszenie przy Wodnym Placu Zabaw
 • kontynuacja czyszczenia rowów przydrożnych w Jeleniu; czyszczenie rowów przydrożnych, wpustów ulicznych i studni przy ul. Księdza Mroczka, Grunwaldzkiej oraz Żwirki i Wigury
 • kontynuacja malowania przejść w Jeleniu
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • opróżnianie koszy, oczyszczanie przejść i przystanków


 

***

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 72 z 8 lipca 2020 r./

 • We wtorek, 7 lipca br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ogłosił listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. W czwartej już edycji programu wpłynęło łącznie 200 wniosków. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Pandemia koronawirusa i związana z nią kwarantanna staje się dla wielu Polaków pułapką. W wyniku izolacji częściej sięgają po alkohol. Osoby, które czują, że tracą kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz ich rodziny, mogą zgłosić się po wsparcie. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje, gdzie należy szukać pomocy.
 • Urząd Miejski w Jaworznie - podczas trwania epidemii - bez przerw i z zachowaniem reżimu sanitarnego obsługuje mieszkańców i wydaje wymagane prawem dokumenty. Szczegóły pracy urzędu podczas stanu epidemii przypominamy na naszej stronie internetowej.***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 11,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 78.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 6 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Góra Piasku, Park Kolejarzy, ul. Parkowa 2-4, pomniki T. Kościuszki, Straconych, Grunwaldu,
 • koszenie: teren przy Szymanowskiego 2, teren od bloku przy ul. Gałczyńskiego 7, Podłęże przy bloku Al. Piłsudskiego 56, Szczakowa ul. Wąska 2, Kościuszki 7 i 12, Pomnik Grunwald, Pieczyska - Sobieskiego 43,45,
 • przycięcie żywopłotów: Osiedle Stałe Al.1000-lecia 9-11 oraz ul. Radosna 1-3,
 • pomnik przy ul. Sportowej: odchwaszczanie roślin jednorocznych,
 • zebranie skoszonej trawy: ul. Zielona, Pechnik, i Kolejarzy 79, Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej: koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywozem, usunięcie roślin jednorocznych wraz ze spulchnieniem gleby, przycięcie odrostów od drzew, pielęgnacja bylin, czystość,
 • place zabaw i siłownie zewnętrzne: dezynfekcja urządzeń oraz zbieranie śmieci i opróżnianie koszy.

Mieszkanie za remont – posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz lista osób, które mogą podpisać umowę

Wczoraj odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Ogłaszamy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. W tej edycji wpłynęło łącznie 200 wniosków.

Jak czytać listę

Na stronie www.mznk.jaworzno.pl załączone są dwa pliki. Pierwszy zawiera listę mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na lokal wskazany do remontu. Drugi plik zawiera listę 43 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków. Listy dostępne są także w siedzibie MZNK, wejście główne do budynku przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych

Przyznano 37 mieszkań. Na 4 spośród 43 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 2 kolejne mieszkania nie było osób uprawnionych do ich otrzymania (osoby, które złożyły wnioski otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis „brak osób uprawnionych do przydziału”).W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej

Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK pod nr tel.: 32 745 10 45, w godzinach pracy jednostki, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • przycinka żywopłotu i koszenie okolic przystanków na Długoszynie
 • koszenie w pasie drogowym – DK79, Podwale i Ciężkowice
 • czyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Wiosny Ludów w Jeleniu
 • prace porządkowe na Rynku w Jeleniu
 • plewienie okolic stacji ładowania autobusów przy ul. Chełmońskiego
 • kontynuacja malowania przejść dla pieszych w Jeleniu
 • kontynuacja prac związanych z budową chodnika w Szczakowej – Deptak Z. Krudzielskiego na odcinku od kładki przy ul. Pochyłej do ul. Szklarskiej
 • oczyszczanie przejść dla pieszych, okolic przystanków, opróżnianie koszy, prace porządkowe w Centrum
 • dezynfekcja urządzeń w Parku Chrząstówka
 • dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
   


 

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 71 z 7 lipca 2020 r./

 • Już w niedzielę, 12 lipca kolejny raz upamiętniona zostanie rocznica bitwy pod Grunwaldem. W tym roku "festyn" z atrakcjami przenosi się jednak do sieci i będzie dostępny dla mieszkańców online. Szczegóły na naszej stronie interetowej.
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie startuje z nowym projektem #mojąpasjąjest, skierowanym do mieszkańców miasta! Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na naszej stronie www.
 • Już w najbliższą niedzielę (12 lipca br.), Miejskie Centrum Kultury i Sportu startuje z nowym projektem #kierunekRynek. Pierwsza odsłona odbędzie się pod hasłem " W stylu retro". Po szczegoły zapraszamy na naszą stronę internetową.
 • Chcesz wyrazić swoje zdanie na temat elektromobilności w mieście? Wypełnij internetową ankietę dotyczącą "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Jaworzno do roku 2035" i miej swój wkład w tworzenie planu rozwoju tego typu rozwiązań w Jaworznie. Dokument należy wypełnić do 14 lipca br. Można go znaleźć TUTAJ.***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 9.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 74.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 11 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce, PZU, Pizzerii II, Żabce, ul. Mickiewicza, pomniki w Centrum, 3go Maja/Broniewskiego, Pechnik,
 • koszenie: tereny przy ul. Gałczyńskiego, przy bloku na ul. Piłsudskiego 56, Jagiellońska 21, Sosnowa 3, Parkowa 11, Kolejarzy 3, Wąska 2,
 • przycięcie żywopłotów: M. Skłodowskiej-Curie 1a i 1c, blok przy Al. 1000-lecia 9-11,
 • pomnik przy ul. Sportowej: odchwaszczenie roślin jednorocznych, zbieranie śmieci,
 • grabienie:  Gałczyńskiego 1-3,9, 7 , 7a, Daleka 1, Sempołowskiej 3,
 • posprzątanie złomów drzew: ul. Batorego, l. Muchy 2, ul. Krakowska, ul. Matejki 5-17,
 • zebranie skoszonej trawy: Armii Krajowej 2, Pechnik, Kolejarzy 79.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Malowanie oznakowania poziomego
 • Poweekendowy objazd czystości

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu oraz na dalszej części Deptaka im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej w ramach JBO
 • Grabienie i zbieranie trawy
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym - Ciężkowice, Jeleń
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Czyszczenie wpustów ulicznych


 

***

 

Aktualności /RAPORT NR 70 z 6 lipca 2020 r./

 • Podsumowanie działań w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej" było jednym z tematów spotkania wiceministra Stanisława Szweda, które odbyło się w piątek, 3 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. Po spotkaniu gospodarze i goście odwiedzili jeden z zakładów produkcyjnych w naszym mieście, który otrzymał rządowe wsparcie. Więcej na naszej stronie internetowej.
 • Od 6 do 20 lipca każdy mieszkaniec Jaworzna może zgłosić swoją propozycję zadania do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Szczegóły na naszej stronie www.
 • uż po raz szósty Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, serdecznie zapraszają do udziału w konkursie artystycznym pt. "Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz". Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są TUTAJ. 

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 10,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 79.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 18 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • W piątek, tj. 3 lipca 2020r. w Urzędzie Pracy odbył się briefing prasowy nt. realizacji Tarczy Antykryzysowej z udziałem Pana Stanisława Szwed - Sekretarza Stanu z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie konferencji Minister podkreślił, że Urząd Pracy w Jaworznie jest jednym z najlepiej działających w kraju i najlepszym na Śląsku. Po konferencji prasowej gospodarze i goście odwiedzili jeden z zakładów produkcyjnych w naszym mieście - Meblomar, który otrzymał rządowe wsparcie. Relacja ze spotkania dostępna jest TUTAJ oraz TUTAJ;
 • Rozpoczęcie realizacji pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to blisko 30 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce, PZU, Pizzerii II, Żabce - ul. Mickiewicza, pomniki w Centrum, teren przy Rogatce,
 • czystość: piaskownice w Centrum ul. Szymanowskiego, ul. Nałkowskiej, Osiedle Stałe: ul. Jaśminowa, ul. Armii Krajowej, ul. Starowiejska, ul. Staffa,
 • koszenie i grabienie: teren od bloku przy ul. Gałczyńskiego 2 (działka nr 2/4 oraz 4/33 obręb 267), Os. Stałe: teren przy ul. Sempołowskiej 3, działka przy ul. Dalekiej 1, Os. Gigant: działki przy ul. Bursztynowej,
 • przycięcie żywopłotów: Os. Stałe: Morcinka 9-21, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a i 1c, Szczakowa: ul. Kolejarzy 29-35,
 • grabienie: działka pomiędzy blokami przy ul. Radosnej 6-12, a Radosnej 5-11, róg ul. Radosnej i Partyzantów, teren przy ul. Partyzantów blok 8-14 i blok 16-22 (działka nr 229/3 obr. 122),
 • ul. M. Skłodowskiej-Curie, ciąg dalszy prac przy grobach na Cmentarzu Pechnickim (grób B. Siekierki, grób niemieckich jeńców wojennych),

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • kontynuacja koszenia w pasie drogowym - DK79, okolice ronda przy Bodzio i Ciężkowice
 • objazd czystości
 • montaż huśtawek na Rynku
 • czyszczenie wpustów ulicznych – ul. Kołłątaja / Obwodnica Północna
 • czyszczenie studni przy ul. Armii Krajowej

Ponadto:

 • kontynuacja prac związanych z budową chodnika przy ul. Górników z Danuty - w ramach JBO
 • ozonowanie urządzeń na Chrząstówce
 • oczyszczanie przystanków, przejść dla pieszych, chodników, kontynuacja usuwania namuleń po ulewach, opróżnianie koszy

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 69 z 3 lipca 2020 r./

 • Od 3 lipca do 7 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a - wejście boczne lewe, w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna. Uwagi będzie można składać do dnia 28 sierpnia br. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl.
 • Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu "Moja Woda". To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków ruszył 1 lipca br. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 26,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 12,
 • inne - 1.
 • Zrealizowano 13 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 114.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: w rejonie „Zielonego Łubowca”, Jelenia, przy pomnikach na Dąbrowie Narodowej i na Łubowcu, Park Bory, Park Długoszyn, Pomnik Grunwald i Pomnik Straconych,  Skarpa Podwale,
 • koszenie: Centrum: działka nr 16/41 obr. 256, działka nr 16/50 obr. 256, działka nr 18/9 obr. 256, działka nr 16/47 obr. 256, działka nr 16/44 obr. 256, Os. Stałe: ul. Partyzantów blok 8-14 i blok 16-22 (działka nr 229/3 obr. 122), ul. Sempołowskiej 3, róg ul. Partyzantów (działka 156/50 obr. 122),
 • grabienie: przy placu zabaw zlokalizowanym w Szczakowej przy ul. Gagarina 17, pomiędzy al. 1000-lecia 13-19, a blokiem przy ul. Radosnej 14, działka pomiędzy blokami przy ul. Radosnej 6-12, a Radosnej 5-11,
 • przycięcie żywopłotu: Kolejarzy 29-35, ul. Morcinka 1-7,
 • odchwaszczanie róż na Manhattanie, plewienia irysów przy Szkole Społecznej,
 • dezynfekcja oraz prace porządkowe na placach zabaw.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.
 • Oczyszczanie chodników wzdłuż ul. Dwornickiego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO.
 • Grabienie i zbieranie trawy.
 • Koszenie okolic stacji ładowania na ul. Chełmońskiego, w okolicach Ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 68 z 2 lipca 2020 r./

 • W środę, 1 lipca br., już po raz szósty w tym roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 5,5 ton żywności. Więcej na naszej stronie internetowej.
 • Za dwa tygodnie (15 lipca) odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Rumiankowej w Jaworznie. Zainteresowanym nabyciem działki przypominany, że udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium. Termin mija 8️ lipca. Więcej na stronie Invest in Jaworzno.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 21
 • placów zabaw - 14
 • pprków miejskich - 9

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny -  137

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 7 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Rozpoczęcie realizacji pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0:
 • Kontynuacja pakietu pomocowego ze wsparciem finansowym. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 29 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, Pechnik,
 • koszenie: Centrum: działka pomiędzy blokiem przy ul. Szymanowskiego 3-5, a blokiem przy ul. Matejki 24, ul. Gwarków, ul. Okrężna, Os. Stałe: róg ul. Partyzantów i ul. Radosnej,ul. Partyzantów blok 8-14 i blok 16-22,
 • grabienie: teren pomiędzy al. 1000-lecia 13-19, a blokiem przy ul. Radosnej 14, przy ul. Kolejarzy 35, Szklarska 8/Kolejarzy 79, działka przy Szymanowskiego 11, działka pomiędzy PM nr 1 przy ul. Szymanowskiego 10, a blokiem przy Szymanowskiego 8, Szymanowskiego 6, działka pomiędzy blokiem przy ul. Szymanowskiego 3-5, a blokiem przy ul. Matejki 24,
 • przycięcie żywopłotu: ul. Koszarowa 11, Kolejarzy 29-35, przycięcie wierzby: Nałkowskiej 8, zebranie gałęzi: ul. Batorego,
 • odchwaszczanie róż na Manhattanie,
 • odchwaszczanie rabaty ze skupinami krzewów oraz bylinami znajdującymi się wzdłuż chodnika przy Cmentarzu Radzieckim,
 • przygotowanie do uroczystości pomnika posadowionego na Jeziorkach.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Gutmanów, Ciężkowicka kontynuacja, DK 79 kontynuacja
 • Mycie fontann na Rynku
 • Rozruch Wodnego Placu Zabaw
 • Odnawianie oznakowania poziomego na rzejściach dla pieszych w Jeleniu

Ponadto

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO
 • Grabienie i zbieranie trawy
 • Koszenie okolic stacji ładowania na ul. Chełmońskiego
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Czyszczenie wpustów ulicznych
 • Wymiana barierki przy przepuście na ul. Abstorskich w Byczynie

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 67 z 1 lipca 2020 r./

 • Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny w te wakacje - w drugiej ich części. Obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny. Więcej na stronie www.
 • Trzecia Zielona Pracownia powstanie w Jaworznie. Z nowej sali będą korzystać uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie. W szóstej edycji programu powstanie 58 pracowni w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do Jaworzna trafi blisko 27 tysięcy złotych dotacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
 • 800 tysięcy złotych na szkolenie młodzieży! Wychodząc naprzeciw potrzebom klubów sportowych województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne, w ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę.
   

 

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8
 • placów zabaw - 5
 • pprków miejskich - 4

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny -  147
 • Kontrola komunikacji publicznej - 25 (autobusy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 14 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • W związku z rozszerzoną Tarczą Antykryzysową 4.0. - z dniem 24 czerwca 2020r. uruchomiliśmy nabór o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych. Szczegóły 32 / 61 81 915, https://jaworzno.praca.gov.pl/-/12741858-nabor-wnioskow-o-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych ;
 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 29 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: przy sklepie Złocień, Cmentarz Radziecki, Park Kolejarzy, Góra Piasku,
 • koszenie: Szklarska 1, Os. Stałe: teren pomiędzy Al. 1000-lecia 13-19, a blokiem przy ul. Radosnej 14, teren pomiędzy blokami przy ul. Radosnej 6-12, a Radosnej 5-11, OTK: działka pomiędzy blokiem przy ul. Tuwima 30 abcd, a ul. Szymanowskiego 20, działka pomiędzy ul. Szymanowskiego 9, a 11, działka pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 1 przy ul. Szymanowskiego 10, a blokiem przy ul. Szymanowskiego 8,
 • grabienie: działka pomiędzy blokiem przy ul. Tuwima 30 abcd, a ul. Szymanowskiego 20, działka pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 1 przy ul. Szymanowskiego 10, a blokiem przyul. Szymanowskiego 8,
 • przycięcie żywopłotów: ul. Kolejarzy 29-35,
 • odchwaszczanie rabaty ze skupinami krzewów oraz bylinami znajdującymi się wzdłuż chodnika przy Cmentarzu Radzieckim,
 • dezynfekcja oraz prace porządkowe na placach zabaw.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym: ul. Wilcza, Ciężkowicka, podkaszanie odrostów na schodach - ul. Skotnica
 • Oczyszczanie jezdni i chodników na ul. Sulińskiego (różne fragmenty)
 • Naprawa chodnika w rejonie Ronda im. rtm. Witolda Pileckiego

Ponadto

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Porządki po opadach deszczu
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Kontrolny objazd studni chłonnych wraz z odpompowywaniem nadmiaru wód opadowych
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 66 z 30 czerwca 2020 r./

 • 14 lipca br. odbędzie się przetarg w formie licytacji stawki czynszu na wynajem gminnych lokali użytkowych oraz garaży na terenie Jaworzna. Do wynajęcia jest 12 lokali oraz 5 garaży zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Więcej na naszej stronie internetowej.
 • Dla wszystkich wielbicieli seansów na dużym ekranie szykuje się prawdziwa gratka! W lipcu, w cztery kolejne piątki, teren Jaworznickich Plant zmieniać się będzie w prawdziwe "kino pod chmurką"! Szczegóły są na naszej stroniw www.
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera zapraszają do skorzystania z przygotowanych aktywności. W wakacyjne niedziele - 5 i 19 lipca na terenie GEOsfery odbędą się familijne zabawy pn. "Z rodziną w plenerze". Program znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

 

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 4,
 • placów zabaw - 3,
 • parków miejskich - 2,
 • inne - 1 (OWR Sosina).

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 146.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 24 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • W związku z rozszerzoną Tarczą Antykryzysową 4.0. - z dniem 24 czerwca 2020r. uruchomiliśmy nabór o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych. Szczegóły 32 / 61 81 915, https://jaworzno.praca.gov.pl/-/12741858-nabor-wnioskow-o-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych ;
 • Jutro, 1 lipca 2020r. odbędzie się webinarium nt. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych;
  Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd , 32 / 61 81 916; promocja@jaworzno.praca.gov.pl;
 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Aktualnie kwota środków zaangażowanych w zawartych umowach na powyższe zadania to ponad 29 mln zł.
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin oraz https://jaworzno.praca.gov.pl/ - kanały komunikacyjne z bieżąca ofertą Urzędu, znajdziecie nas również na TikToku.
 • Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia:
  • staż zawodowy,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, organizacji pozarządowych: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców – zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, przy Biedronce, odchwaszczanie ul. Zielona,
 • koszenie: teren pomiędzy przedszkolem, a blokiem przy Chopina 27-29 wraz ze skarpą, koszenie terenu przyległego do placu zabaw przy ul. Gagarina 17, Kolejarzy 79, ul. Sportowa, teren przy bloku na ul. Armii Krajowej 6 oraz przy ul. Radosnej 14,
 • grabienie: teren przy ul. Morcinka 1-7, ul. Morcinka 9-21, ul. A. Stachurki 6, ul. Partyzantów 32-34-36,
 • wywóz odpadów bio: ul. Koszarowa,
 • przycięcie krzewów przy ul. Grunwaldzkiej 35,
 • usunięcie przekwitłych kwiatostanów z roślin jednorocznych oraz ich odchwaszczenie i czystość - pomnik Ks. S. Stojałowskiego oraz grób Strajkujących, który zlokalizowany jest na Cmentarzu Pechnickim,
 • dezynfekcja oraz prace porządkowe na placach zabaw.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym, ul. Ciężkowicka, Grunwaldzka/Olszewskiego
 • Poweekendowy objazd związany z kontrolą czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO
 • Usuwanie namuleń po opadach deszczu - ul. Insurekcji Kościszkowskiej oraz ul. Krakowska (droga rowerowa rejon przystanku BOry Czysta)
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Kontrolny objazd studni chłonnych wraz z odpompowywaniem nadmiaru wód opadowych
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 65 z 29 czerwca 2020 r./

 • W piątek 26 czerwca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Jaworznie został wręczony symboliczny czek na 7,9 mln zł w ramach nowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Program dotacyjny dla samorządów z całej Polski powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy jako odpowiedź na problemy samorządów związane z mniejszymi wpływami do budżetu, których przyczyną jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Więcej na naszej stronie internetowej.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza uczniów spędzających letni wypoczynek w mieście do skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez naszą instytucję, które w tym roku będą miały inną niż dotychczas formę. Większość bibliotecznych inicjatyw zostanie przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. Więcej na naszej stronie.
 • Powiatowy Urząd Pracy informuje, że 1 lipca 2020r. odbędzie się webinarium nt. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych; Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd , 32 / 61 81 916; promocja@jaworzno.praca.gov.pl;

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzone kontrole terenu miasta pod kątem przestrzegania ograniczeń, zakazów  i nakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie zwalczania epidemii, w tym skontrolowano:

 • placów publicznych - 4
 • placów zabaw - 3
 • parków miejskich - 2
 • inne - 1 (OWR Sosina)

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145
 • Kontrola komunikacji publicznej - 20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 26 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym
 • Zabudowa nowego pylonu na skrzyżowaniu ul: Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz malowanie miejsc postojowych dla inwalidów na ul.Krasickiego i Insurekcji Kościuszkowskiej

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach
 • Przedweekendowy objazd związany z kontrolą czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM
 • Oczyszczanie chodników na ul. Podwale
 • Czyszczenie kratki ściekowej i przepustów na ul. Promiennej
 • Pompowanie nadmiaru wody ze studni chłonnej na ul. Armii Krajowej

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 64 z 26 czerwca 2020 r./

 • Ponad 2 miliony zł dla jaworznickiego szpitala ***  Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny otrzymał ponad 2 mln złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Potwierdzenie otrzymania grantu z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego odebrała dyrektor jaworznickiego szpitala Gabriela Buczkowska. W ramach dofinansowania działań na walkę z COVID-19 wręczono umowy 10 dofinansowań dla podmiotów medycznych o łącznej kwocie ponad 20 mln złotych. Środki te pozwolą na zabezpieczenie medyczne mieszkańców Województwa Śląskiego w związku z trwającym stanem epidemii.
 • Zakończenie roku szkolnego *** Blisko 10 tysięcy jaworznickich uczniów kończy dzisiaj rok szkolny 2019/2020. W tym roku rozdanie świdectw będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dotychczas, ze względu na epidemię koronawirusa COVID - 19, odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym.
 • Od dzisiaj można korzystać z placów zabaw i siłowni zewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Przed otwarciem przeprowadzono niezbędne naprawy, wszystkie urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym oraz poddane dezynfekcji. Dodatkowo w piaskownicach został wymieniony piasek. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6003/place_zabaw_otwarte.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 14,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 2.
 • Zrealizowano 26 zgłoszeń mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 27 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Zielony Łubowiec, Skałka, Ciężkowice, Osiedle Stałe Kalinowa/Klonowa, Park Lotników, piaskownice: Armii Krajowej, Starowiejska, Staffa, Radosna 5-7-9-11, Pszczelnik Schattanka,
 • koszenie: tereny przy ul. Sportowej 3, teren z piaskownicą przy ul. Nałkowskiej oraz pomiędzy przedszkolem, a blokiem przy Chopina 27-29, przy ul. Kolejarzy 35, przy ul. Kolejarzy 79, teren przy "Centrum Promocji Zdrowia" od ul. M. Skłodowskiej, w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 14,
 • grabienie: ul. Staffa 5-7, teren przy ul. Nałkowskiej, Pechnik, ul. Zielona,
 • wywóz odpadów bio:  teren przy ul. Armii Krajowej 1-3, Sempołowskiej 1, Kamińskiego 1-5,
 • cięcie żywopłotów: Staffa 5 oraz 7abc, Morcinka 3-5-7,
 • odchwaszczenie róż na Manhattanie,
 • pomnik Ks. S.Stojałowskiego: usunięcie przekwitłych kwiatostanów z roślin jednorocznych i wieloletnich, odchwaszczanie irgi, zamiatanie, zbieranie śmieci.

Place zabaw otwarte

 • Od dzisiaj można korzystać z placów zabaw i siłowni zewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Przed otwarciem przeprowadzono niezbędne naprawy, wszystkie urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym oraz poddane dezynfekcji. Dodatkowo w piaskownicach został wymieniony piasek.
 • W związku z panującym cały czas stanem epidemii zwracamy się z prośbą o korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji na stronie www.mznk.jaworzno.pl. Szczegółowy wykaz zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.
 • Porządki w Parku Kieszonka.
 • Oczyszczanie chodników i jezdni na ul. Spółdzielczej na Dąbrowie Narodowej.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych.
 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na Wodnym Placu Zabaw wraz z koszeniem, grabieniem i zbieraniem trawy.
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego.
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studzienek kanalizacyjnych.

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 63 z 25 czerwca 2020 r./

 • Po blisko trzy miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19,swoją pracę wznawia stacja naukowo badawcza zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie. Jej głównym celem i założeniem jest ozonowanie ścieków oczyszczonych  z zamiarem redukcji z nich farmaceutyków na poziomie 80-90 proc. przy całkowitym braku powstawania substancji kancerogennych.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 6,
 • placów zabaw - 8,
 • parków miejskich - 7,
 • inne - 1 (OWR Sosina).

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 296.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 30 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • W związku z rozszerzoną Tarczą Antykryzysową 4.0. - z dniem 24 czerwca 2020r. uruchomiliśmy nabór o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych. Szczegóły 32 / 61 81 915, https://jaworzno.praca.gov.pl/-/12741858-nabor-wnioskow-o-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych ;
 • Już 1 lipca 2020r. odbędzie się webinarium nt. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej dla organizacji pozarządowych;
  Rejestracja: https://tiny.pl/7gsgd , 32 / 61 81 916; promocja@jaworzno.praca.gov.pl;
 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do dziś, tj.19 czerwca 2020r. nabór wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 032 61 81 927;
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy:  Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM,
 • ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy PZU i Biedronce,
 • koszenie: Skałka Równa Górka, tereny przy ul. Sportowej 3, ul. W. Muchy 2, ul. Kolejarzy 35,
 • wywóz odpadów bio: teren przy ul. Klonowej 1, ul. Daleka, ul. W. Muchy 5ab, ul. Armii Krajowej 1,
 • cięcie żywopłotów - Os. Stałe ul. Staffa 7, 5,
 • odchwaszczenie chodnika przy miejscu pamięci, które posadowione jest przy UM - Dęby Pamięci,
 • odchwaszczanie skupin przy Pomniku Niepodległości oraz zamiatanie płyty.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu w ramach JBO.
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym.
 • Oczyszczanie chodników na ul. Paderewskiego (Podwale).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na Wodnym Placu Zabaw wraz z koszeniem.
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego.
 • Odpompowywanie nadmiaru wody ze studzienek kanalizacyjnych.

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 62 z 24 czerwca 2020 r./

 • Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. Został wprowadzony niemal 3 miesiące temu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć podsumowanie dotychczasowych działań w ramach ATOM-u.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy "Dziedzictwo miasta Jaworzna. Gorsety", która prezentowana będzie w Holu Biblioteki Głównej do 31 sierpnia 2020 r.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 7,
 • placów zabaw - 6,
 • parków miejskich - 4,
 • inne - 1.
 • Zrealizowano 14 zgłoszeń mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 33 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do dziś, tj.19 czerwca 2020r. nabór wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 032 61 81 927;
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Niedzieliska, Długoszyn, Szczakowa - Góra Piasku, Park Kolejarzy, ul. Parkowa 2-4, pomnik Grunwaldu, pomnik Straconych, pomnik Kościuszki,
 • koszenie: tereny przy ul. Kolejarzy 35, ul. Kolejarzy 77, ul. Morcinka 1-3-5-7, ul. Morcinka 9-21, ul. Muchy 2,
 • grabienie: między ul. Grunwaldzką 215, a 221, ul. Nałkowskiej 1, ul Łukasiewicza 9 ab,
 • grabienie wraz z zebraniem trawy, czyszczenie urządzeń oraz opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na placach zabaw: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Niemcewicza, ul. Górnośląska,
 • wywóz odpadów bio: plac zabaw ul. Sulińskiego oraz ul. Kosów,
 • plewienie róż przy Sądzie,
 • sprzątanie odpadów z terenu gminnego przy ul. Piekarskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Odpompowywanie wód opadowych ze zbiorników retencyjnych.
 • Wymiana barier energochłonnych na ul. Obrońców Września 1939 i Grunwaldzkiej.
 • Koszenie trawników na Wodnym Placu Zabaw.
 • Oczyszczanie schodów w Szczakowej.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod chmurką w Parku Chrząstówka.
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych.
 • Prace porządkowe w przejściach podziemnych i na przystankach.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na Velostradzie.
 • Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem chodników w ramach JBO w kolejnej lokalizacji - ul. Górników z Danuty, Łubowiec.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem zieleni w pasie drogowym - DK 79, Ciężkowice.

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 61 z 23 czerwca 2020 r./

 • Dzisiaj (wtorek, 23 czerwca) po raz kolejny zorganizowana została konferencja Miasta Idei, w której głównym bohaterem było Jaworzno. Tym razem przeprowadzona ona została jednak on-line. Podczas tegorocznej debaty prelegenci rozmawiali o rekomunalizacji miejskich usług
 • W sobotę, 27 czerwca o godz. 19:00 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji święta Patronki Miasta. Matka Boża Nieustającej Pomocy została ogłoszona Patronką Miasta czternaście lat temu, 27 czerwca 2006 r
 • Czas wznowić prace związane z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2021 rok. Wczoraj do podpisu Prezydenta Miasta Jaworzna złożone zostało zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji. Więcej na naszej stronie internetowej.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 8,
 • placów zabaw - 7,
 • parków miejskich - 7.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 309.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 34 wymazy od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do dziś, tj.19 czerwca 2020r. nabór wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 032 61 81 927;
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
    

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy Urzędzie Miejskim, ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, centrum tereny przy: sklepie Biedronka, PZU, Pizzerii II, sklepie Żabka na ul. Mickiewicza, sklepie Złocień, pomnik Ks. Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, ul. Broniewskiego/3 Maja, teren naprzeciwko Cmentarza Radzieckiego, Cmentarz Radziecki, Pechnik,
 • koszenie: Os. Stałe ul. Staffa 7, ul. Morcinka 1-3, Szczakowa ul. Kolejarzy 75, OTK ul. Nałkowskiej 1, ul. Tuwima,
 • grabienie: plac zabaw ul. Kosów, plac zabaw ul. Sulińskiego, ul. Grunwaldzka 215 a 221,
 • wywóz odpadów bio: tereny gminne przy ul. Długoszyńskiej, ul. Kamińskiego 1-3-5,
 • plewienie róż na Pechniku.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja urządzeń siłowni pod churką w Parku Chrząstówka.
 • Poweekendowy objazd czystości, oczyszczanie jezdni z namuleń.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT.
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych.
 • Kontynuacja prac związanych z koszeniem zieleni w pasie drogowym.

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 60 z 22 czerwca 2020 r./

 • Do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego dotarło 29 laptopów, które po przyjęciu do ksiąg ewidencyjnych będą przekazane do 21 szkół podstawowych oraz 8 ponadpodstawowych w Jaworznie. Miasto pozyskało blisko 100 tysięcy złotych na sprtzęt, który ma posłużyc uczniom do nauki zdalnej.
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził przypadek zakażenia koronawirusem u pracownika Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie. Prezydent Paweł Silbert podjął decyzję o zamknięciu budynku przedszkola i żłobka oraz o zawieszeniu działalności placówki (do odwołania). Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Od dzisiaj, 22 czerwca 2020 r. Jadłodajnia Miejska wraca do  funkcjonowania sprzed epidemii, jednak ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00. Więcej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 9,
 • placów zabaw - 9,
 • parków miejskich - 6.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 285.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 35 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do dziś, tj.19 czerwca 2020r. nabór wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 032 61 81 927;
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
    

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Arkady, Ogródek Jordanowski, teren przy UM, pomnik Ks. Stojałowskiego, pomnik Niepodległości, teren koło Żabki ul. Mickiewicza, Park ul. Pocztowa, ul. Zielona, ul. Narutowicza, teren przy PZU i przy Biedronce, ul. Kalinowa/Klonowa, ul. Daleka, Os. Stałe Plac Targowy, Park Lotników z placem zabaw,
 • koszenie -  róg ul. Chopina i ul. Tuwima, ul. Łukasiewicza 9 b, ul Staffa 5, Leopold teren pomiędzy blokami przy ul. Grunwaldzkiej 215, a Grunwaldzką 221, ul. Piłsudskiego 56,
 • wywóz odpadów bio: teren przy targowisku Manhattan, plac zabaw ul. Cicha/Wąska,
 • odchwaszczanie róż przy Sądzie,
 • koszenie, grabienie wraz z zebraniem skoszonej trawy, czyszczenie urządzeń, zbieranie śmieci i opróżnianie koszy - plac zabaw na Leopoldzie ul. Grunwaldzka oraz w Koźminie ul. Jesienna.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Oczyszczanie przepustu przy ul. Abstorskich w Byczynie, odpompowywanie nadmiaru wody ze studzienek kanalizacyjnych
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym (DK79, Jeziorki (ul. Preglera), Byczyna, Jeleń, Młynarska, Matejki
 • Dezynfekcja urządzeń znajdujących się w Parku Chrząstówka, prace porządkowe
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Przedweekendowy objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek i rynki dzielnicowe, MCiT, Wodny Plac Zabaw, Park Kieszonka, Park Chrząstówka)
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych
 • Poprawa oznakowania pionowego

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 59 z 19 czerwca 2020 r./

 • Od 19 czerwca rozpoczną się prace związane z przebudową i wymianą sieci wodociągowej w dzielnicy Góra Piasku. Na początek wymienione zostaną rurociągi w ul. Szczakowskiej (od Fitness Szoku, dalej w ul. Górnośląskiej w kierunku ul. Jaworznickiej). Więcej na naszej stronie internetowej.
 • Od poniedziałku, 22 czerwca 2020r. Jadłodajnia Miejska wraca do  funkcjonowania sprzed epidemii, jednak ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00. Więcej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego..
 • Już po raz piąty w tym roku w dniach 16 - 17 czerwca br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności.
 • Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku na realizację prowadzonych przez nie zadań, Gmina przeznaczyła blisko 3,25 mln zł. Dzięki temu zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy mogli m.in. wziąć udział w zajęciach sportowych i półkoloniach, uczestniczyć w działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, czy też skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o tym znajduje się TU.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 16,
 • placów zabaw - 10,
 • parków miejskich - 7.
 • inne - 2 (OWR Sosina)

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 125.
 • Kontrola komunikacji publicznej – 33 (25 autobusy, 8 busy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 28 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do dziś, tj.19 czerwca 2020r. nabór wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 032 61 81 927;
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa aktualnie nie pozwala na kolejnego pracownika?
  • Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony, lub
  • Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika.
  • Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910;
 • Infolinie:
  • dla Przedsiębiorców:
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy: 32/61 81 915,
  • dofinansowania do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej 32/61 81 937;
  • dla mieszkańców - zdalne wsparcie doradcy zawodowego 32/61 81 919 / 912, WhatsApp  +48 535 928 313, messenger Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.
    

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Planty, Park Długoszyn, Bory, Jeleń - tereny zieleni urządzonej, Zielony Łubowiec, skarpa Podwale, plac zabaw Manhattan,
 • koszenie, grabienie, cięcie żywopłotu - ul. Chopina 9 abcd,
 • koszenie, grabienie Szczakowa: ul. Kolejarzy 35-37-39, ul. Kolejarzy 29-31-33, ul. Kolejarzy 77, Os. Stałe ul. Łukasiewicza (tereny w pobliżu noclegowni),
 • koszenie - róg ul. Rzemieślniczej i ul. Chopina, Os. Podłęże teren pomiędzy blokami ul. Grunwaldzkiej 215 a ul. Grunwaldzkiej 221,
 • wywóz odpadów bio: plac zabaw w Parku Lotników, Manhattan, koło przychodni "ZLO Podłęże",
 • odchwaszczanie róż przy Sądzie,
 • koszenie, grabienie wraz z zebraniem skoszonej trawy, czyszczenie urządzeń, zbieranie śmieci i opróżnianie koszy - plac zabaw przy ul. Cyprysowej, ul. Sportowej, na Skałce.
   

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni na Velostradzie
 • Koszenie zieleni w pasie drogowym (DK79, okolice przejść dla pieszych, Byczyna, Jeleń, Młynarska, łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek)

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Odpompowywanie nadmiaru wód opadowych
 • Oczyszczanie chodników na ul. Szczakowskiej - kontynuacjaOpróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych
 • Poprawa oznakowania pionowego
 • Zakończenie prac związanych z wykonaniem chodnika przy ul. Jaśminowej w ramach JBO:
 • Prace porządkowe: Rynek, Park Kieszonka, MCIT, łącznik z Rynku do ul. Sienkiewicza

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności /RAPORT NR 58 z 18 czerwca 2020 r./

 • Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Pawłowi Silbertowi, prezydentowi Jaworzna udzielone zostało wotum zaufania. Radni przegłosowali również absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Więcej na www.um.jaworzno.pl.
 • Gmina wyemituje obligacje. To plan Jaworzna na trudne czasy. Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 pustoszą kasy samorządów. Dochody miast drastycznie spadają, natomiast pojawiły się dodatkowe nieplanowane wydatki na ochronę zdrowia oraz wypełnienie rygorów sanitarnych. Aby umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji długoterminowych, Jaworzno będzie posiłkować się emisją obligacji komunalnych. W bieżącym roku na sumę 25 mln zł, w roku 2021 - 20 mln zł. Mimo zaciągnięcia tego zobowiązania, gmina nadal będzie spełniać ze sporym marginesem bezpieczeństwa określone w ustawie o finansach publicznych wymogi dotyczące długu publicznego. Ten stan potwierdzili podczas sesji Rady Miejskiej - prezydent Paweł Silbert oraz ekspert finansowy Dariusz Giza. Szczegółowe informacje są dostępne na www.um.jaworzno.pl.
 • Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury w jedną. W skład nowej jednostki wejdą "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury "Teatr Sztuk" oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Poparcie radnych rozpoczyna proces, w wyniku którego pod koniec roku możliwe będzie uchwalenie "aktu o połączeniu instytucji kultury". Tym samym od 1 stycznia 2021 roku, z trzech instytucji możliwe będzie utworzenie nowej samorządowej artystycznej instytucji kultury. Więcej na www.um.jaworzno.pl.
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od piątku - 19 czerwca 2020 r. z uwagi na prace związane z przebudową ul. 11 Listopada, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na łączniku drogowym Trasy Śródmiejskiej z ul. Grunwaldzką (łącznik wzdłuż Netto). Przez około 2 tygodnie po odcinku będą mogły się poruszać tylko autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Więcej na www.um.jaworzno.pl.
 • Byczyna - działki mieszkaniowe na sprzedaż! Przed nami kolejny przetarg na gminne działki mieszkaniowe. Tym razem w dzielnicy Byczyna przy ul. Rumiankowej. Rejon dzielnicy wciąż zatopiony w zieleni i charakteryzujący się rozproszoną zabudową. Licytacja pięciu działek odbędzie się 15 lipca i uwaga - to ostatni przetarg przed dłuższą przerwą wakacyjną. Więcej na https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/teren-mieszkaniowy-ul-rumiankowa/.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 17,
 • placów zabaw - 15,
 • parków miejskich - 12.
 • Zrealizowano 8 zgłoszeń mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:
adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Załoga wymazobusa pobrała 30 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Realizacja pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z pakietu zachęcamy do złożenia wniosków o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników.
 • Dodatkowe działania:
  • infolinia dla Przedsiębiorców - od dzisiaj na Państwa pytania w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy odpowiemy pod numerem telefonu: 32/61 81 915, natomiast na pytania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu: 32/61 81 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype;
 • Do jutra, 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o:
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
  • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 61 81 927.
 • Przedsiębiorco! Twoja Firma była zamrożona przez pandemię? Masz teraz 2 x więcej pracy, a sytuacja finansowa nie pozwala na kolejnego pracownika? Zorganizuj staż! Nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twój zespół będzie zasilony lub Przeszkol za free swojego przyszłego bądź obecnego pracownika. Szczegółowe informacje nt. stażu: 032 61 81 927, szkolenia 032 61 81 910.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: