Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miejski Informator Kulturalny

Obrazek

Miejski Informator Kulturalny stanowi kalendarium najciekawszych wydarzeń kulturalnych, jakie odbywają się w Jaworznie. Począwszy od stycznia 2013 r. będzie on wydawany cyklicznie - co miesiąc, aby przedstawić jaworznianom ofertę imprez organizowanych w mieście.

W broszurach znajdą się najciekawsze wydarzenia, organizowane przez miejskie jednostki działające w obrębie kultury i rozrywki, z których może skorzystać każdy mieszkaniec miasta. Będą to np. koncerty, spotkania z pisarzami, wernisaże i imprezy w klubach dzielnicowych.

Wszyscy zainteresowani informatorem w wersji papierowej mogą go otrzymać w miejskich jednostkach kultury, w budynkach urzędu miejskiego, a także w placówkach oświatowych oraz ośrodkach, w których koncentruje się życie dzielnic. W wersji elektronicznej można pobrać go poniżej: