Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ostatnie rośliny posadzone

1 października 2013, 08:00

400 sztuk bylin i 250 sztuk roślin cebulowych to ostatnie nasadzenie wykonane w tym roku w ramach umowy na utrzymanie urządzonych terenów zieleni w Jaworznie. Wykonawca - firma MPO Sp. z o.o. będzie dbał o wygląd miejskich parków i zieleńców do listopada bieżącego roku.

Dbanie o gminne tereny urządzone zieleni, to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

- Rabaty kwiatowe, trawniki, kępy krzewów i drzewa są bardzo istotnym elementem dekoracyjnym przestrzennej struktury miasta, wpływającym na jego atrakcyjność - wyjaśnia Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK.

Wykonawca zajmuje się utrzymaniem urządzonych terenów zieleni o powierzchni przekraczającej 463 tys. m². Koszt brutto tego zadania to 566 tys. zł. Do zadań wykonawcy należy między innymi koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i drzew, pielenie, opróżnianie koszy, zbieranie śmieci oraz obsadzanie kwietników i rabat.

Ostatnie nasadzenie wykonane w ramach umowy to łącznie 400 sztuk bylin z gatunków: aster, funkia, kosaciec, tojeść, dzwonek, kocimiętka, rozchodnik i ułudka. Poza tym posadzono 250 sztuk cebulek roślin ozdobnych, jak: hiacynt, krokus, żonkil, tulipan i szafirek. Nowe rośliny wzbogaciły zieleńce oraz parki w Centrum, Osiedlu Stałym, Podwalu, Szczakowej i Byczynie.