Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO: Znamy kolejne projekty

27 września 2013, 10:51

Za nami kolejne spotkania zespołów ds. budżetu obywatelskiego. Tym razem zwycięskie projekty wyłoniono z obszarów Ciężkowice oraz Pechnik, Podwale, Warpie.

W sumie w obszarze Pechnik, Podwale, Warpie oddano 528 głosów, z tego 494 zostały uznane za ważne, a 34 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Doroty Piętki - "Zagospodarowanie placu zabaw” (rejon ul. 3 Maja). Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • 171 głosów - Piętka Dorota - "Zagospodarowanie placu zabaw” (rejon ul. 3 Maja) - szacunkowy koszt zadania ok. 170.000 zł;
  • 111 głosów - Samiec Anna - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną” (rejon ul. 11 Listopada) - szacunkowy koszt zadania ok. 110.700 zł;
  • 84 głosy - Lutecki Zbigniew - "Budowa drogi łączącej ul. Krótką i ul. Św. Wojciecha oraz parkingu oraz nadanie nazwy: ulica Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej” - szacunkowy koszt zadania ok. 171.000 zł;
  • 66 głosów - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki - "Dzielnicowy plac zabaw dla dzieci” (teren przy I LO) - szacunkowy koszt zadania ok. 50.000 zł;
  • 34 głosy - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki - "Modernizacja terenu wokół szkoły” (teren przy I LO) - szacunkowy koszt zadania ok. 100.000 zł;
  • 27 głosów - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki - "Festyn środowiskowy – Jedynka z Podwalem" - szacunkowy koszt zadania ok. 6.000 zł;
  • 1 głos - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki - "Siłownia na wolnym powietrzu” (teren przy I LO) - szacunkowy koszt zadania ok. 20.000 zł.

Przypomnijmy, że na obszar Pechnik, Podwale, Warpie przypada kwota 171 730 złotych.

Z kolei w obszarze Ciężkowice mieszkańcy oddali łącznie 798 głosów, z czego 722 zakwalifikowano jako ważne, a 76 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Anny Hassa - "Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego” (teren SP nr 18). A tak rozłożyły się głosy w tym obszarze:

  • 424 głosy - Hassa Anna - "Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego" (teren SP nr 18) - szacunkowy koszt zadania ok. 140.000,00 zł;
  • 175 głosów - Bryt-Jaworek Renata - "Budowa chodnika od ul. Mroczka wzdłuż drogi do szkoły nr 18" - szacunkowy koszt zadania ok. 145.000,00 zł;
  • 123 głosy - Glimos Mateusz - "Pompa powodziowa dla OSP Ciężkowice" - szacunkowy koszt zadania ok. 80.000,00 zł.

Na obszar Ciężkowice przypada kwota 145 415 złotych.