Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konkurs na komiks

25 września 2013, 09:45

"Narkotyki i ich szkodliwość" - to hasło przewodnie skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkursu na opowiadanie komiksowe. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - tablet, czytnik e-booków i słuchawki. Prace należy składać do 10 listopada.

- Celem rywalizacji jest propagowanie zdrowego trybu życia, a także pogłębienie wśród młodych ludzi wiedzy na temat narkomanii oraz zwrócenie uwagi na skalę zagrożenia związanego z uzależnieniem - tłumaczy Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Prace na konkurs należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 10 listopada (decyduje data stempla pocztowego) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, w kopercie z dopiskiem "Konkurs na Komiks". Dodatkowo koperta z pracą powinna zawierać drugą zaklejoną kopertę z Kartą uczestnictwa, opisaną godłem (pseudonimem) autora/ów pracy.

Jury przyzna trzy główne nagrody: tablet, czytnik e-booków oraz słuchawki. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2013 r.

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej na www.biblioteka.jaw.pl