Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

JBO: ostatni dzień głosowania

16 września 2013, 13:37

Jeszcze tylko dzisiaj można głosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Drogą elektroniczną głosowanie potrwa do godziny 23:59. Pamiętajmy jednak, że każdy ma tylko jeden głos!

Lista projektów, na które można głosować dostępna jest na stronie www.jbo.jaworzno.pl, w zakładce "Głosowanie". Wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jakie pomysły mają szansę na realizację w ich miejscu zamieszkania, mogą tam zobaczyć nazwę i numer projektu, nazwisko wnioskodawcy oraz szacowaną kwotę przedsięwzięcia.

Głosowanie potrwa do poniedziałku, 16 września. Głosować można elektronicznie za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl lub wrzucając swój głos do jednej z urn, które są dostępne we wszystkich punktach konsultacyjnych JBO.

Zanim jednak oddasz swój głos, sprawdź czy:

  • masz 15 lat (tj. urodziłeś się przed 17 września 1998 r.);
  • jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy w danym obszarze konsultacyjnym;
  • wypełniłeś prawidłowo swoje dane w karcie do głosowania.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma TYLKO JEDEN GŁOS!

Więcej informacji pod nr tel. 32 / 618 17 12, 32 / 618 18 84.

***

Kiedy i gdzie odbywa się głosowanie?

Głosowanie w ramach JBO rozpoczęło się 9 września i potrwa do 16 września. Głosować można na dwa sposoby: tradycyjnie za pomocą kart do głosowania i internetowo za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl. Punkty do głosowania tradycyjnego znajdują się w każdym obszarze konsultacyjnym. Pełen wykaz miejsc, gdzie można oddać głos znajduje się TUTAJ.

Kto może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Jaworzna, który ukończył 15 rok życia (czyli urodził się przed 17 września 1998 r.) i jest zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy w danym obszarze konsultacyjnym.

Na jakie projekty mogę głosować?

Miasto zostało podzielone na 13 obszarów konsultacyjnych. Do każdego z obszarów konsultacyjnych jest przypisana odpowiednia liczba ulic. Głosować możemy tylko i wyłącznie na te projekty, które realizowane będą w naszym obszarze konsultacyjnym. Zatem jeśli np. jesteśmy mieszkańcami obszaru konsultacyjnego Jeleń, to głos możemy oddać tylko na projekty zgłoszone w ramach tego obszaru.

Skąd mam wiedzieć, w jakim obszarze jestem i jakie są projekty?

Aby zobaczyć w jakim obszarze konsultacyjnym znajduje się ulica, przy której mieszkamy możemy spojrzeć na specjalnie przygotowany WYKAZ ULIC. Natomiast z listą poszczególnych projektów zapoznamy się TUTAJ.

Czy mogę głosować za pomocą internetu i tradycyjnej metody?

Nie. Każdy z mieszkańców ma do dyspozycji TYLKO JEDEN GŁOS. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie internetowe to nie możemy już głosować tradycyjnie i na odwrót. W sytuacji, kiedy ktoś odda więcej głosów, wszystkie jego głosy zostaną uznane za nieważne.

Jak uzupełnić kartę do głosowania?

Karta do głosowania to formularz, na którym trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, adres, a także numer PESEL oraz telefon lub mail kontaktowy (pole nieobowiązkowe). Należy także wpisać nazwę i numer zadania.

Który projekt zostanie zrealizowany?

Z każdego obszaru konsultacyjnego zostanie zrealizowany projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli projekt zwycięski nie wyczerpie całej sumy środków przeznaczonych na dany obszar (kwoty, jakie przypadają na poszczególne obszary można znaleźć TUTAJ), to do realizacji będą brane kolejne projekty, które będą miały największą liczbę głosów, a ich koszt będzie się mieścił w puli pieniędzy, która pozostała dla danego obszaru.

Kto będzie liczył głosy?

Głosy będą liczyć zespoły powołane dla każdego obszaru, w skład których wchodzą radni, urzędnicy i mieszkańcy danych obszarów. Liczenie głosów może obserwować każdy mieszkaniec miasta.

Co się stanie ze zwycięskimi projektami?

Zostaną one włączone do ogólnego budżetu miasta i zrealizowane do końca 2014 roku.