Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Głosowanie coraz bliżej

5 września 2013, 12:57

Już za kilka dni - w poniedziałek, 9 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować będzie można do 16 września, jednak należy pamiętać, że każdy mieszkaniec ma tylko jeden głos!

Lista projektów, na które można głosować dostępna jest na stronie www.jbo.jaworzno.pl, w zakładce "Głosowanie". Wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jakie pomysły mają szansę na realizację w ich miejscu zamieszkania, mogą tam zobaczyć nazwę i numer projektu, nazwisko wnioskodawcy oraz szacowaną kwotę przedsięwzięcia.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 9 do 16 września. Głosować będzie można elektronicznie za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl lub wrzucając swój głos do jednej z urn, które będą dostępne we wszystkich punktach konsultacyjnych JBO.

Zanim jednak oddasz swój głos, sprawdź czy:

 • masz 15 lat (tj. urodziłeś się przed 17 września 1998 r.);
 • jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy w danym obszarze konsultacyjnym;
 • wypełniłeś prawidłowo swoje dane w karcie do głosowania.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma TYLKO JEDEN GŁOS!

Więcej informacji pod nr tel. 32 / 618 17 12, 32 / 618 18 84.

***

Łącznie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 13 obszarów konsultacyjnych złożyli 105 wniosków, z czego 69 spełniło wymagania formalne. Do weryfikacji merytorycznej przekazano 68 wniosków, gdyż dwa wnioski za zgodą wnioskodawców zostały połączone z uwagi na tożsame zadania. Z tego 11 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie, a dwa zostały wycofane przez samych wnioskodawców. Ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie 55 przedsięwzięć. Oto one:

Azot, Bory, Stara Huta:

 1. Bańkowska Anna – "Budowa co najmniej 10 miejsc parkingowych przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie-Bory" – szacunkowy koszt zadania ok. 30.000 zł;
 2. Furman Anna – "Chwila oddechu na Bielańskiej" (zakup i montaż ławek wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul.Bielańskiej)  – szacunkowy koszt zadania ok. 21.000 zł;
 3. Gibas Małgorzata – "Dolina młodości – rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną” (rejon ul.Tetmajera – wzdłuż ul.Bielany) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800 zł;
 4. Kwiatkowski Józef – "Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna” (teren przy Gimnazjum nr 2) – szacunkowy koszt zadania ok. 55.000 zł.

Cezarówka Dolna, Byczyna:

 1. Bury Andrzej – „Budowa ziemnego kortu tenisowego” (teren Klubu "NIKO") – szacunkowy koszt zadania ok. 123.000 zł;
 2. Maźnio Mariusz – „Budowa (utworzenie) boiska piłkarskiego” (rejon ul. Ćwiklińskiej) – szacunkowy koszt zadania ok. 61.500 zł;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzno-Byczyna – "Remont i zagospodarowanie pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie przy ul. Kaczeńców nr 1" – szacunkowy koszt zadania ok. 135.300 zł;
 4. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna Koło w Byczynie – „Wydanie albumu pn. Byczynianie w starej fotografii, wystawa archiwalnych fotografii i dokumentów i strona internetowa – wirtualna Izba Pamięci” – szacunkowy koszt zadania ok. 53.000 zł.

Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn:

 1. Paleczna Beata – „Festyn Rodzinny” – szacunkowy koszt zadania ok. 7.000 zł;
 2. Wrona Nikodem – „Montaż infrastruktury sportowej na boisku SP 19” – szacunkowy koszt zadania ok. 24.600 zł.

Ciężkowice:

 1. Bryt-Jaworek Renata – „Budowa chodnika od ul. Mroczka wzdłuż drogi do szkoły nr 18” – szacunkowy koszt zadania ok. 145.000,00 zł;
 2. Glimos Mateusz – „Pompa powodziowa dla OSP Ciężkowice” – szacunkowy koszt zadania ok. 80.000,00 zł;
 3. Hassa Anna – „Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego” (teren SP nr 18) – szacunkowy koszt zadania ok. 140.000,00 zł.

Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Rejon Energetyków:

 1. Czarny Marzena – "Plac zabaw w osiedlu Łubowiec" (rejon ul.Zubrzyckiego) – szacunkowy koszt zadania ok. 123.000 zł;
 2. OSP Dąbrowa Narodowa – "Zakup sceny mobilnej i nagłośnienia" – szacunkowy koszt zadania ok. 149.110 zł.

Długoszyn, Niedzieliska:

 1. Michalik Mirosław – „Ogródek edukacyjny Niedzieliska” (teren przy SP Nr 3) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800,00 zł;
 2. Opitek-Proksa Dorota – „Organizacja mini ogródka rodzinnego poprzez rozbudowę placu zabaw o nowe mobilne huśtawki oraz urządzenia treningowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. Chropaczówka 101 Jaworzno – Długoszyn” – szacunkowy koszt zadania ok. 100.000,00 zł;
 3. Piątek Jacek – „Realizacja ciągu pieszego w centrum dzielnicy Długoszyn” – szacunkowy koszt zadania ok. 50.000,00 zł;
 4. Saran Anna – „Plac zabaw w parku przy ul. Jaszuńskiego działka nr 579/16 obr. 54” – szacunkowy koszt zadania ok. 61.500,00 zł.

Gigant, Leopold:

 1. Długosz Mieczysław – „Strefa sportowo-rekreacyjna GIGANT” (teren przy blokach TBS) –  szacunkowy koszt zadania ok.150.000,00 zł;
 2. Litewka Sylwia  – „Dzień dziecka w osiedlu Gigant „Mama, tata i ja – razem weselej” – szacunkowy koszt zadania ok. 10.000,00 zł;
 3. Stolarzewicz Marian – „Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki – koszykówki na terenie działki nr 68/17, obr. 144 w sąsiedztwie ulic Grunwaldzka, Szczakowska, Cegielniana” – szacunkowy koszt zadania ok. 120.000,00 zł.

Dobra, Góra Piasku, Pieczyska, Szczakowa:

 1. Hapczyk Aldona – "Remont boiska sportowego na Górze Piasku” (teren między ul.Słoneczną i ul.Zdrowia) – szacunkowy koszt zadania ok. 150.000 zł;
 2. Kieszek Grażyna – „Plac zabaw” (rejon ul.Wąskiej) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800 zł;
 3. Kuśnierczyk Agnieszka – „Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Góra Piasku” (teren przy SP nr 9) – szacunkowy koszt zadania ok. 162.000 zł;
 4. Perończyk Sławomir – „Rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Jaworznickiej” – szacunkowy koszt zadania ok. 61.500 zł;
 5. Truś Mateusz – „Wymiana nawierzchni boiska szkolnego, zagospodarowanie terenu przy szkole” (teren przy Gimnazjum nr 11) – szacunkowy koszt zadania ok. 125.000 zł;
 6. Wiernek Edyta – „Arteterapia muzyczno-ruchowa” (realizacja cyklu warsztatów z choreoterapii zakończonych imprezą środowiskową) – szacunkowy koszt zadania ok. 25.000 zł;
 7. Wiernek Edyta – „Warsztaty technologii informacyjnych” – szacunkowy koszt zadania ok. 20.000 zł.

Jeleń:

 1. Dubiel Łukasz – „Plac zabaw” (rejon ul.Kosów) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800 zł;
 2. Papuga Janusz – „Centrum rekreacji Jeleń” (rejon ul.Wiosny Ludów, pomiędzy SP nr 22 a DK w Jeleniu) – szacunkowy koszt zadania ok. 143.900 zł;
 3. Pluta Martyna – "Zielona dzielnica – Jeleń-Łęg" (zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych "Jeleń Łęg Pawilon" oraz "Jeleń Łęg Pętla") – szacunkowy koszt zadania ok. 30.000 zł;
 4. Pluta Lucyna – „Urodziny dzielnicy – 750-lecie Jelenia i 100-lecie Parafii Św. Krzyża w Jeleniu” – szacunkowy koszt zadania ok. 40.000 zł;
 5. Urbanik Monika – „Plac zabaw – siłownia zewnętrzna” (w rejonie ul.Wiosny Ludów, pomiędzy DK w Jeleniu a budynkiem byłej Hali Sportowej) – szacunkowy koszt zadania ok. 79.950 zł.

Osiedle Stałe:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Stałe – „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie remizy OSP Osiedle Stałe. Zagospodarowanie terenu wokół remizy według istniejącego projektu” – szacunkowy koszt zadania ok. 80.000,00 zł;
 2. Wadowski Stanisław – „W centrum osiedla Stałego poszerzenie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych” – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000,00 zł;
 3. Ziętek Barbara – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum nr 5” – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000,00 zł.

Pechnik, Podwale, Warpie:

 1. Lutecki Zbigniew – „Budowa drogi łączącej ul. Krótką i ul. Św. Wojciecha oraz parkingu oraz nadanie nazwy: ulica Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej” – szacunkowy koszt zadania ok. 171.000 zł;
 2. Piętka Dorota – „Zagospodarowanie placu zabaw” (rejon ul. 3 Maja) – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000 zł;
 3. Samiec Anna – „Stworzenie placu zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną” (rejon ul. 11 Listopada)  – szacunkowy koszt zadania ok. 110.700 zł;
 4. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki – „Dzielnicowy plac zabaw dla dzieci” (teren przy I LO) – szacunkowy koszt zadania ok. 50.000 zł;
 5. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki – „Festyn środowiskowy – Jedynka z Podwalem" – szacunkowy koszt zadania ok. 6.000 zł;
 6. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki – „Modernizacja terenu wokół szkoły” (teren przy I LO) – szacunkowy koszt zadania ok. 100.000 zł;
 7. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki – „Siłownia na wolnym powietrzu” (teren przy I LO) – szacunkowy koszt zadania ok. 20.000 zł.

Podłęże, Pszczelnik:

 1. Bocian Stanisław – „Parking przed blokiem przy ul. Grunwaldzkiej 219” – szacunkowy koszt zadania ok. 183.000,00 zł;
 2. Grygiel Łukasz – „Park Podłęże – Reaktywacja” – szacunkowy koszt zadania ok. 120.000,00 zł;
 3. Grygiel Łukasz – „Budowa deptaka prowadzącego do Manhattanu Podłęże” – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000,00 zł;
 4. Konieczna Izabela – „Renowacja Stadionu Sportowego Azotania” – szacunkowy koszt zadania ok. 180.024,00 zł;
 5. Nowak Agata – „Osiedlowa strefa odpoczynku, rekreacji” (teren w pobliżu przejścia podziemnego przy al.Piłsudskiego) – szacunkowy koszt zadania ok. 100.000,00 zł;
 6. Pawelec Mariusz  – „Plac zabaw – Park Fitnes” (teren w pobliżu przejścia  podziemnego przy al.Piłsudskiego) – szacunkowy koszt zadania ok. 180.000,00 zł.

Śródmieście:

 1. Ciągwa Sebastian – "Ul. Szymanowskiego OD.NOWA” Etap I – szacunkowy koszt zadania ok. 181.000 zł;
 2. Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie – „Festiwal Śródmieście Dobrej Nadziei” – szacunkowy koszt zadania ok. 132.594 zł;
 3. Pycia Sebastian – „Bezpieczne Osiedle – Monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka, Grunwaldzka 36, 40, Olszewskiego 2)” – szacunkowy koszt zadania ok. 181.190 zł;
 4. Sędor Tomasz – „Budowa boiska sportowego przy ZSZP 1 ul. Matejki 3” – szacunkowy koszt zadania ok. 180.000 zł;
 5. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Koło w Jaworznie – „Akcja Sterylizacja: sterylizacja, leczenie, chipowanie zwierząt bezdomnych i wolno bytujących na terenie śródmieścia miasta Jaworzna” – szacunkowy koszt zadania ok. 70.000 zł.