Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Bajka bez przemocy

5 września 2013, 08:20

Rusza organizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs literacki pt. "Bajka bez przemocy". Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi dorosłych na krzywdzenie dzieci i propagowanie treści wolnych od przemocy. Zwycięskie utwory zostaną opublikowane w wydanej specjalnie na tę okazję książeczce.

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2013 r. jednego, samodzielnie napisanego utworu literackiego - bajki, nigdzie niepublikowanej i nienagradzanej wraz z ewentualną ilustracją. Bajka powinna być adresowana do odbiorcy w wieku 0-3, 4-6 lub 7-12 lat.

Uczestnik konkursu składa dwie zaklejone koperty. Pierwsza koperta opisana - "Bajka bez przemocy" z dopisanym pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową odbiorcy (np. Galaktyka - 0-3), powinna zawierać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.

Druga koperta opisana - "Bajka bez przemocy", pseudonim literacki (godło) i kategoria wiekowa odbiorcy z dopiskiem praca, powinna zawierać wydruk tekstu w jednym egzemplarzu oraz jego zapis w wersji cyfrowej na płycie CD. Prace można przesłać także e-mailem na adres: mryter@biblioteka.jaw.pl, abzowska@biblioteka.jaw.pl.

Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Finał konkursu odbędzie się w grudniu 2013 r.

Regulamin i karta uczestnictwa dostępne są na www.biblioteka.jaw.pl, www.oik.jaworzno.pl