Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przedsiębiorco, wesprzyj Rodzinę!

30 lipca 2013, 10:22

W Jaworznie rusza program pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna", którego głównym elementem będzie specjalna karta uprawniająca jej posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach publicznych i prywatnych. Już dzisiaj zachęcamy jaworznickich przedsiębiorców, aby dołączając do projektu, zaoferowali ulgi lub rabaty - i tym samym przyczynili się do poprawy sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych.

Projekt, poza sferą realnej pomocy materialnej, ma również pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu.

Posiadacze Karty będą mogli liczyć na wiele ułatwień lub zniżek. Wśród nich znajdą się m.in. darmowe przejazdy dla rodzin wielodzietnych w weekendy, zniżka na wywóz odpadów oraz szereg ulg w różnych instytucjach miejskich.

- Chcielibyśmy, aby zakres przywilejów dla posiadaczy kart wciąż się poszerzał, również o oferty prywatne - zachęca Anna Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej. - Stąd też apel do naszych rodzimych przedsiębiorców o włączenie się do akcji, gdyż program Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej jest cały czas otwarty, a kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą stać się uczestnikami projektu. Zależy nam na każdego rodzaju pomocy.

Dołączyć do akcji mogą prywatne przedszkola, lokale gastronomiczne, firmy z branży sportu i rekreacji, biura podróży, salony fryzjerskie, wszelkiego rodzaju sklepy oraz każda firma, która ma pomysł na wsparcie jaworznickich rodzin.

- Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, poza tym, że przedsiębiorcy wesprą rodziny wielodzietne, to  jednocześnie pozyskają nowych, stałych klientów. Zaangażowanie się w tę cenną inicjatywę jest również szansą na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy - dodaje Anna Mocała - Kalina.

Potwierdzeniem wyrażenia woli przystąpienia do programu będzie wypełnienie formularza, dostępnego na stronie miejskiej i przysłanie na adres: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, lub pocztą elektroniczną na adres: rg@um.jaworzno.pl. Kolejnym etapem będzie zawarcie porozumienia dotyczącego
współpracy w ramach programu. Następnie Urząd Miejski w Jaworznie przekaże materiały niezbędne do oznakowania siedziby Partnera Programu. Dodatkowo lista Partnerów zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz w materiałach promujących Jaworznicką Rodzinę Wielodzietną.

***

Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe. O wydanie “Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” mogą starać się rodzice (bądź rodzic), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Program obejmie również młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, pod warunkiem jednak, że dziecko uczy się lub studiuje.

Wnioski o wydanie Kart Programu “Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” można pobrać ze strony miejskiej www.jaworzno.pl oraz w następujących punktach:

  • Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 33
  • Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 oraz Dział Strategii i Projektów Społecznych MOPS (Podłęże), ul. Grunwaldzka 235 (budynek Zespołu Lecznictwa Otwartego)
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 MOPS (Osiedle Stałe), ul. Kolbego 20
  • Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS (Szczakowa), ul. Jagiellońska 9
  • Dział Pieczy Zastępczej MOPS (Osiedle Stałe), ul. Inwalidów Wojennych 14

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2013 r. w Dziale Strategii i Projektów Społecznych MOPS w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 (budynek ZLO), tel. (32) 618 18 37 - poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godz. 7:00 do godz.15:00, czwartki od godz. 7:00 do godz. 17:00.