Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nagroda za innowacyjność

10 lipca 2013, 09:13

Ósma edycja konkursu "Śląska Rzecz" dobiegła końca, a jej finalne rozstrzygnięcia okazały się wyjątkowo radosne dla Jaworzna. Nagrodę otrzymał Urząd Miasta wraz ze współpracującą z nim firmą MS Design Pracownia Projektowa za projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Matejki.

Zgłoszone do rywalizacji projekty były oceniane pod kątem innowacyjności oraz użyteczności. Mając na uwadze powyższe kryteria nagrodzono "Mój jest ten kawałek parku…" – projekt modernizacji Parku Matejki w Jaworznie, który powstawał przy współudziale młodych użytkowników tego miejsca. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworznie, przy której mieści się park, wzięli udział w warsztatach architektonicznych i sami zadecydowali o jego ostatecznym kształcie i wyglądzie.

- Ta nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że obrałyśmy dobry kierunek. Dziękujemy miastu za otwartość i gotowość do podjęcia takiego wyzwania – mówiły projektantki, Maria Skotnicka oraz Agnieszka Czachowska.

Nowatorskie podejście do modernizacji parku było podstawowym założeniem. Najważniejszym elementem było uspołecznienie całego procesu planowana.

- Chcieliśmy zapytać mieszkańców, jak ich zdaniem powinien wyglądać park i jakie urządzenia powinny się tam znajdować. Takie rozwiązanie zaproponowały nam architektki z pracowni MS Disign, które przeprowadziły warsztaty i zebrały opinię wśród uczniów pobliskiej szkoły.  Projekt był realizowany z dość dużą presją czasu, dlatego nie mieliśmy możliwości zasięgnięcia opinii szerszego grona mieszkańców. Jak się jednak okazało w praktyce, opinie i sugestie uczniów również były bardzo cenne – mówi Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta Miasta.

Wyróżnienie już zostało przyznane, nie oznacza to jednak, że dbałość o szczegóły i standard wykończenia zarówno zamontowanych elementów jak i naturalnego otoczenia placu jest mniejsza. Miasto systematycznie prowadzi prace pielęgnujące zieleń występującą na tym terenie oraz przeglądy urządzeń zapewniając bezpieczeństwo dzieci, które spędzają tam swój wolny czas.

Plebiscyt zorganizował Zamek Cieszyn przy wsparciu Design Silesia.