Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ku pamięci jaworznickich partyzantów

9 lipca 2013, 10:36

W minioną niedzielę w Jeziorkach po raz kolejny upamiętniono jaworznickich partyzantów zamordowanych przez hitlerowców podczas brutalnej pacyfikacji leśniczówki. W tym roku przypadła już 70. rocznica tych tragicznych, lipcowych wydarzeń.

Oprócz partyzantów poległych w walkach z hitlerowcami, ucierpieli także jaworznianie stanowiący ludność cywilną, którzy byli aresztowani i trafili do obozów koncentracyjnych.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się porannym nabożeństwem, które zostało odprawione w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika. Po mszy, pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamtych wydarzeń, złożone zostały kwiaty, a następnie uczestnicy uroczystości udali się na spotkanie wspomnieniowe do klubu „Kasztan”. W spotkaniu z kombatantami i rodzinami ofiar uczestniczył m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny, radni Rady Miejskiej oraz harcerze.