Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jak płacić za odpady

4 lipca 2013, 11:05

Ruszył nowy system gospodarowania odpadami. Od 1 lipca gminy przejęły obowiązki zorganizowania odbioru śmieci i ich zagospodarowania, a mieszkańcy nie muszą już podpisywać umów z firmami wywożącymi odpady. Opłaty za śmieci muszą natomiast wnosić na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Warto także pamiętać, że nowym systemem gospodarki odpadami objęci są wszyscy mieszkańcy oraz firmy i instytucje działające na terenie Jaworzna.

W kwestii płatności za śmieci dla mieszkańców bloków nic się nie zmieniło. Nadal należność za odpady będą mieli wliczoną w comiesięczne opłaty dla spółdzielni lub wspólnoty. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych oraz firmy i instytucje od 1 lipca wnoszą opłaty na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który jest odpowiedzialny za organizację systemu gospodarki odpadami w Jaworznie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłatę należy uregulować nie później niż do 22 lipca br. Stawki opłaty wynoszą 11 zł od osoby miesięcznie w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów i 14 zł od osoby miesięcznie gdy deklarowaliśmy, że nie będziemy segregować odpadów.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b:
Getin Noble Bank S.A. 04 1560 0013 2178 4940 1000 0005.

Wpłat można dokonywać w placówce pocztowej, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Informację na temat płatności można uzyskać w Dziale Księgowości Odpadów pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 lub (32) 745-10-68 oraz osobiście: ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe). W tym miejscu zainteresowani mogą pobrać druki wpłaty. Wzory druków dostępne są również w wersji elektronicznej poniżej:

Druki wpłat za odpady