Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Praca na wakacje

3 lipca 2013, 10:06

fot. © Jari Hindström - Fotolia.com

fot. © Jari Hindström - Fotolia.com

Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej? Na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć młodzi ludzie podczas prac sezonowych? Jak skontaktować się z pracodawcą i dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej? Jak mądrze wykorzystać czas wolny od nauki, zdobywając wiedzę, doświadczenie i referencje? Odpowiedzi na te pytania udzielą, a także wskażą oferty pracy wakacyjnej pośrednicy pracy, liderzy Klubów Pracy, doradcy zawodowi zatrudnieni w licznych jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy działających na terenie całego województwa.

W ramach corocznej akcji "LATO Z OHP" w najbliższych miesiącach w większości powiatów województwa śląskiego organizowane będą liczne seminaria, spotkania rekrutacyjne z pracodawcami, targi i kiermasze pracy wakacyjnej, "Dni Otwarte", warsztaty tematyczne, konsultacje indywidualne badające predyspozycje zawodowe i prelekcje filmów edukacyjnych dla osób powyżej 15. roku życia.

Na warsztaty, konsultacje i spotkania informacyjne z doradcami zawodowymi można zgłaszać się do Młodzieżowych Centrów Kariery OHP, Klubów Pracy i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP.

Konkretnymi ofertami pracy dysponują natomiast Młodzieżowe Biura Pracy OHP oraz Punkty Pośrednictwa Pracy OHP, które działają w ramach unijnego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Oferty - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - pozyskiwane są na bieżąco przez cały okres trwania wakacji letnich. Podczas rejestracji wymagany jest dowód tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczna będzie również zgoda opiekunów prawnych. Młodzież poszukująca zatrudnienia wakacyjnego powinna przede wszystkim zadbać o ważną legitymację szkolną, która jest podstawowym dokumentem wymaganym przez pracodawców w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego.

Szczegółowe informacje o terminach i tematyce organizowanych przedsięwzięć można znaleźć na stronie www.slaska.ohp.pl w zakładce "Lato z OHP". Tam też znajdują się adresy wszystkich lokalnych jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie śląskim. Wszelkich informacji udzielają Centra Informacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Najpopularniejsze zawody, warunki lokalnego rynku pracy, możliwości uczestnictwa w unijnych projektach, skierowania do pracodawców, spotkania rekrutacyjne, warsztaty podnoszące umiejętności potrzebne na rynku pracy… Skorzystanie z oferty akcji „LATO Z OHP” to obowiązkowe zadanie wakacyjne dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszukują pracy, ale nie wiedzą, od czego zacząć.

Na terenie Jaworzna działają:

Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery  
ul. Gliniana 12 (osiedle Podwele).
czynny codziennie w godz. 7:45-15:45.
Telefon kontaktowy:
(32) 616 43 00 lub (32) 225 31 79

INFORMACJE DODATKOWE:

Dane kontaktowe do jednostek Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP: