Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Komunikat dla poszkodowanych gradobiciem

2 lipca 2013, 07:40

fot. © susy2010 - Fotolia.com

fot. © susy2010 - Fotolia.com

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego informuje, że do 5 lipca będą jeszcze przyjmowane zgłoszenia dotyczące poniesionych strat w wyniku opadów gradu.

Warto pamiętać, że zgłoszenia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie uszkodzeń budynków i lokali mieszkalnych. Nie są bowiem rozpatrywane wnioski dot. budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, zabudowań gospodarczych, garaży, szklarni, samochodów i obiektów o charakterze innym niż mieszkalne.

Zgłoszenia przyjmuje całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel.: (32) 61 81 890.