Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Odznaczenie dla Kazimierza Kielskiego

24 czerwca 2013, 08:39

Najbardziej doświadczony samorządowiec Jaworzna - Kazimierz Kielski, który swoją karierę zawodową w Urzędzie Miejskim rozpoczął w 1959 r., został odznaczony na wniosek Prezydenta Miasta Złotym Medalem za Długoletnia Służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenie wręczył w ubiegły piątek - 21 czerwca - Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra.

Kazimierz Kielski jest pracownikiem samorządowym z 53-letnim stażem pracy. W Urzędzie Miejskim w Jaworznie karierę rozpoczął w 1959 r. jako radca prawny, a później zajmował kolejno stanowiska kierownika Wydziału Prezydialnego i Biura Ogólno-Organizacyjnego. W 1989 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta, którą to funkcję pełnił aż przez 15 lat – do 31 marca 2004 r. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty jako doradca prezydenta.

Działalność Kazimierza Kielskiego nacechowana jest ciągłą troską o dobro Jaworzna i jego mieszkańców. W czasie ponad 50-letniego okresu zatrudnienia w administracji publicznej jest ceniony za profesjonalizm w zarządzaniu, niezwykłe zdolności organizacyjne, a podejmowane przez niego inicjatywy i konsekwentna ich realizacja przyczyniły się do powodzenia wielu zainicjowanych rozwiązań i projektów. Świadomy znaczenia wysokiego poziomu etycznego, niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych, traktuje swoją pracę jako służbę dla dobra wspólnoty samorządowej, a Urząd Miejski w Jaworznie jako instytucję zaufania publicznego. Nieustannie wspiera także najuboższych mieszkańców świadcząc doradztwo w rozwiązywaniu różnorodnych spraw i udzielając bezpłatnej pomocy prawnej.

O aktywnym uczestnictwie w życiu publicznym oraz osiągnięciach zawodowych świadczą liczne wyróżnienia i odznaczenia Kazimierza Kielskiego. Został uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju województwa śląskiego, zaangażowania w realizację zadań zawodowych oraz działalność polityczną i społeczną, w maju 1987 r. decyzją ówczesnego Wojewody Katowickiego został wpisany do Księgi Honorowej zasłużonych pracowników urzędów terenowych organów administracji państwowej, terenowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji województwa. W maju 2002 r. jego nazwisko znalazło się na liście osób wyróżniony dyplomem „Za zasługi dla miasta Jaworzna”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromny wkład w zapewnienie kształtowania postaw patriotycznych poprzez kontynuację pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych Armii Krajowej i prowadzenie prac nad przywróceniem wiedzy o zapomnianych wydarzeniach z jej historii. Kazimierz Kielski jest członkiem-założycielem jaworznickiego oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej. W kwietniu 2010 r. został wyróżniony Dyplomem Uznania i Odznaką Honorową za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Swoją postawą tworzy właściwy klimat do współpracy z samorządem organizacji społecznych i zawodowych. Wśród przedstawicieli tych organizacji cieszy się niekwestionowanym uznaniem i autorytetem jako człowiek prawy, życzliwy i oddany sprawom miasta.