Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwają cięcia pielęgnacyjne

13 czerwca 2013, 08:11

W mieście prowadzone są cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na gruntach gminnych. Przycinane są m.in. gałęzie drzew, które obumarły, są nadłamane lub stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych sprawdzili stan drzew i wytypowali te, które powinny zostać poddane w pierwszej kolejności zabiegom pielęgnacyjnym. Drzewa zakwalifikowane do pielęgnacji będą sukcesywnie wskazywane wykonawcy, który posiada odpowiednią wiedzę i przygotowanie do tego typu prac.

- Źle przeprowadzone cięcia mogą doprowadzić do większego rozprzestrzeniania się chorób i szkodników, a tym samym pogorszyć stan drzewa - wyjaśnia Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres zabiegów pielęgnacyjnych jest ograniczony i może obejmować wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa.

Na zlecenie MZNK cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych wykonuje Firma Handlowo Usługowa "Ogródek" z Płazy.