Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Forum Organizacji Pozarządowych

5 czerwca 2013, 10:06

Przedstawiciele "Trzeciego Sektora" z terenu Jaworzna już jutro będą mieli okazję do kolejnego spotkania, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy. W czwartek - 6 czerwca - odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych, które jest organizowane cyklicznie, raz w roku, w ramach spotkań władz miasta ze społecznikami.

Czwartkowe spotkanie to cykl wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości. Wśród nich będzie prezydent Dariusz Starzycki, który podsumuje współpracę organizacji z Gminą za rok 2012. Doktor Katarzyna Okulicz – Kozaryn z Instytutu Psychiatrii i Neurologi w Warszawie przeprowadzi natomiast wykład na temat profilaktyki w realizowanych zadaniach publicznych. Prezentacje na temat swojej działalności przedstawią również organizacje działające na terenie Jaworzna. Spotkanie, jak co roku, zakończy się dyskusją i wymianą spostrzeżeń.

Na Forum zapraszamy w czwartek - 6 czerwca - na godzinę 15.00 do Sali Obrad Urzędu Miejskiego, przy ul. Grunwaldzkiej 33.