Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2013, 08:00

fot. Subbotina Anna - Fotolia.com

fot. Subbotina Anna - Fotolia.com

Z okazji przypadającego na 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Dziękujemy za dobro i wyrozumiałość, które nieustannie towarzyszą przy trudzie, jakim jest wychowanie dzieci. Łączymy najlepsze życzenia spełnienia marzeń, wielu sukcesów, radości w codziennym życiu i wytrwałości w pełnionej misji. Niech uśmiech będzie częstym gościem na twarzach Państwa podopiecznych, będąc źródłem siły i radości na każdy kolejny dzień.

Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert

oraz

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Czesław Smalcerz

***

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to święto uchwalone przez Sejm w 2006 roku. W Jaworznie w 103 rodzinach zastępczych wychowuje się obecnie 119 dzieci. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego należy przypomnieć o tej wspaniałej idei i ludziach, którzy znaleźli w swoim życiu i w swoim domu miejsce dla nie swojego dziecka.

- Jaworznickie rodziny zastępcze to rzesza ludzi o wielkich sercach, które zdecydowały się wziąć pod swój dach dzieci potrzebujące pomocy - mówi Joanna Kaszuba, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Troszczą się o nie dzień po dniu, przeżywają z nimi radości i smutki dnia codziennego, przygotowują do dorosłego życia. Dzięki nim dzieci, które nie mogą być z rodzicami nie trafiają do wielkich, instytucjonalnych placówek.

Co roku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o tej wspaniałej idei i ludziach, którzy znaleźli w swoim życiu i w swoim domu miejsce dla nie swojego dziecka. W tym roku tych wyjątkowych rodziców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprosił do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl muzyczny pt.: „Our House”.

***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie pilnie poszukuje osób, którym nie jest obojętny los tych dzieci i które będą chciały dać im poczucie bezpieczeństwa, stworzyć stabilny dom, stając się dla nich rodziną zastępczą.

Kandydaci na rodziców zastępczych mogą zgłosić swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS w Jaworznie lub złożyć wniosek do Sądu Rejonowego (wydział rodzinny) o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie udziela rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów. Wypłaca także comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS w Jaworznie, który mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 14, II piętro (obok Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), w pokojach nr 15, 20, 21, 22,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz pod numerami telefonów: (32) 618-18-55, 618-18-56, 618-17-85.