Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dbamy o ład na cmentarzach

28 maja 2013, 08:19

Cmentarze, podobnie jak inne miejsca w przestrzeni publicznej, są zarządzane według prawideł sztuki architektonicznej. Żeby nie panował na nich chaos wszyscy powinni stosować się do wytycznych administratora dotyczących m.in. zabudowy ławeczek oraz kostki brukowej przy grobach.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje dwoma jaworznickimi cmentarzami komunalnymi - Wilkoszyn oraz Szczakowa. Wiele osób chce dostosować miejsce pochówku swoich najbliższych do swoich oczekiwań. Często powoduje to znaczną ingerencję w przestrzeń cmentarza, która wcześniej została zaplanowana przez administrację.

Przypominamy, że wszelkie prace kamieniarskie wokół nagrobków, w tym układanie kostki oraz zabudowę ławeczek, należy uprzednio uzgodnić z Działem Gospodarki Cmentarzami MZNK. Jego pracownicy zweryfikują możliwość ułożenia kostki brukowej i doradzą jak wykonać prace. Pomogą także w doborze właściwego rodzaju ławeczki, ponieważ nie każda jest odpowiednia do montowania w ciasnych, cmentarnych alejkach - m.in. niedopuszczalne są ławki z oparciami i pojemnikami zamontowanymi pod siedziskiem.

- Chodzi nie tylko o ład przestrzenny i uporządkowane zagospodarowanie terenu, ale także o zasady bezpieczeństwa - wyjaśnia Monika Boba, kierownik Działu Gospodarki Cmentarzami. - Do cmentarza powinien być zapewniony łatwy dostęp dla służb ratowniczych w razie wypadku lub zasłabnięcia którejś z odwiedzających to miejsce osób, jak również dla pracowników dbających o czystość terenu.

Nie należy również obsadzać alejek i okolic grobów drzewkami oraz krzewami. Rozrastające się korzenie i łodygi mogą doprowadzić do uszkodzenia nagrobków. Administracja cmentarzy zadba o to, by drzewa i rośliny ozdobne były nasadzane we właściwych punkach miejskich nekropolii.

***

Wszelkie pytania dotyczące cmentarzy komunalnych należy kierować do Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK, który ma swoją siedzibę w budynku administracyjnym na cmentarzu Wikoszyn, tel. 32 / 616 32 06. Biuro czynne od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach: 7.00 - 15.00, czwartek: 7.00 - 17 .00