Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Kolejne gruntówki w remoncie

27 maja 2013, 12:50

Rozpoczęły się prace remontowe na kolejnych drogach gruntowych. Po Byczynie, w której przeprowadzono remonty siedmiu ulic, przyszedł czas na Jeleń. Ulica Koniówki jest pierwszą gruntówką w dzielnicy, na której zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa.

- Prace przygotowawcze na ul. Koniówki prowadzone są od skrzyżowania z ul. Lipinka - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - W tym roku w Jeleniu - poza ul. Koniówki, zmodernizowane zostaną ulice: Pastwiskowa, Witkiewicza, Proksy i Bożka.

Po zakończeniu prac w Jeleniu rozpocznie się remont gruntówek na Pieczyskach. Wykaz wszystkich dróg gruntowych, na których będą prowadzone prace modernizacyjne można znaleźć na stronie internetowej MZDiM w zakładce "Czas na gruntówki”.

***

Na realizację programu modernizacji dróg gruntowych w 2013 r. miasto zabezpieczyło kwotę 6 mln zł. Przy wyborze ulic zaplanowanych do wzmocnienia nawierzchnią asfaltową w tym roku, Miejski Zarząd Dróg i Mostów kierował się kilkoma głównymi kryteriami. W pierwszej kolejności będą remontowane drogi:

  1. posiadające podbudowę z tłucznia kamiennego lub destruktu asfaltowego wykonaną w ubiegłych latach w ramach bieżącego utrzymania dróg;
  2. na których istnieje możliwość powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni na pobocza;
  3. posiadające uregulowany stan prawny i własnościowy pasa drogowego danej ulicy;
  4. przy remoncie których istnieje możliwość przeprowadzenia uproszczonej procedury modernizacji (zgłoszenie robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego).

- Warto podkreślić, że nie wszystkie drogi gruntowe nadają się do natychmiastowej modernizacji. Wiele z nich wymaga wcześniejszego przygotowania projektu technicznego, który będzie określał realizację dodatkowych prac np. budowę kanalizacji deszczowej - tłumaczy Nikodem Motyka, rzecznik prasowy MZDiM.

Aby w znacznym stopniu poprawić stan techniczny dróg w dzielnicach, w przyszłym roku środki finansowe na modernizację dróg gruntowych zostaną zwiększone do kilkunastu milionów złotych.