Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Koszenie traw w pasie drogowym

16 maja 2013, 15:24

Na terenie miasta trwają prace polegające na koszeniu traw znajdujących się w obrębie pasów drogowych. Głównym celem takich działań jest troska o odpowiednią widoczność na drogach a tym samym dbanie o bezpieczeństwo kierujących, a przy okazji podnoszenie estetyki Jaworzna.

W ostatnich tygodniach prace prowadzone były w ciągu ulic: Katowickiej, Grunwaldzkiej i Krakowskiej, wchodzących w ślad Drogi Krajowej nr 79 oraz Obwodnicy Dąbrowy Narodowej. Obecnie podkaszane są pobocza dróg powiatowych w śródmieściu oraz w rejonie ul. Martyniaków i Chopina.

- Odbywające się w pasie drogowym koszenie traw zostało zaplanowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało na odbywający się ruch samochodowy – tłumaczy Nikodem Motyka z MZDiM. - Mimo to apelujemy do kierowców o zwiększoną ostrożność w pobliżu terenów, na których takie prace się odbywają.