Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Modernizacja komendy w toku

15 maja 2013, 13:58

W jaworznickiej komendzie policji trwają cały czas intensywne prace remontowe, które nadają wnętrzu budynku nowy wygląd i pozwalają na lepszy komfort pracy funkcjonariuszom, jednocześnie czyniąc KMP miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom. Okazją do podsumowania zakończonych dotychczas prac było oddanie do użytku nowego punktu obsługi interesantów, połączanego ze swoistym "centrum dowodzenia", jakim w każdej komendzie jest dyżurka.

Efekty zakończonych już prac zaproszeni do komendy goście, wśród których znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Piotr Kucia, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach podinsp. Grzegorz Baczyński oraz szefowa Prokuratury Rejonowej Liliana Sobańska, mogli obejrzeć na przygotowanej prezentacji multimedialnej. Po krótkim zreferowaniu przeprowadzonych już zadań modernizacyjnych, komendant jaworznickiej policji podinspektor Piotr Sidzina, podziękował za wsparcie przedstawicielom komendy wojewódzkiej oraz prezydentowi Starzyckiemu, a następnie zaprosił do zwiedzenia nowego stanowiska kierowania i przyjęć interesantów.

- Wszystkie nasze działania mają na celu budowanie zaufania społecznego, dlatego chcemy, aby pomieszczenia te pełniły funkcje urzędu przyjaznego naszym mieszkańcom – tłumaczy komendant Sidzina.

Uroczystego poświęcenia wyremontowanego "centrum dowodzenia" dokonał kapelan jaworznickiej policji ksiądz Mariusz Olejnik, a prezydent Starzycki życzył policjantom, aby lepsze warunki ich pracy przełożyły się na osiąganie jak najlepszych wyników, co przełoży się na utrzymanie wśród mieszkańców wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa.