Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Sprawdź, co słychać w Twojej dzielnicy!

13 maja 2013, 11:15

Naprawiona wiata przystankowa, nowe oznakowanie, wycinka drzew czy też modernizacja drogi gruntowej - m.in. takie informacje na temat poszczególnych osiedli będzie można znaleźć w uruchomionym na stronie internetowej MZDiM "Przeglądzie dzielnicowym". W nowej zakładce na bieżąco prezentowane będą działania związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury drogowej Jaworzna.

- Miasto podzielone zostało na cztery rejony, w których ujęto poszczególne osiedla i dzielnice - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - W każdym rejonie przedstawiane będą prace, jakie MZDiM zrealizował i wykonuje na danej ulicy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MZDiM w zakładce PRZEGLĄD DZIELNICOWY.

***

MZDiM kontynuuje naprawy nawierzchni jaworznickich ulic. W ostatnim tygodniu uzupełniono ubytki na ulicach Jaworowej, Podlesie, Chocimskiej, Ujejskiego, Baranowskiego, Korczyńskiego i Wiosny Ludów.  Równolegle prowadzone są prace naprawcze na ulicach wchodzących w skład Drogi Krajowej nr 79 - Katowickiej i Krakowskiej. W miejsce zniszczonych odcinków jezdni wstawiane są nowe nakładki asfaltowe.

W najbliższym czasie brygady remontowe pojawią się na ulicach: Obrońców Poczty Gdańskiej, Pstrowskiego oraz Insurekcji Kościuszkowskiej.