Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Potwierdzony przypadek koronawirusa w PM nr 27 i LO1

7 października 2020, 13:25

Potwierdzony przypadek koronawirusa w PM nr 27 i LO1

Potwierdzony przypadek koronawirusa w PM nr 27 i LO1

Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał potwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną informację, że w Przedszkolu Miejskim Nr 27 i Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Jaworznie, wystąpiło zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzone zostały działania mające na celu wyeliminowanie ewentualnych innych zakażeń.

Służby sanitarne prowadzą dochodzenie epidemiologiczne oraz zabezpieczają osoby z kontaktu z zakażonym pracownikiem (Przedszkole Nr 27) oraz uczniem (LO1). Aby uniknąć dalszej transmisji, zgodnie z procedurą postępowania w przypadku wykrycia zakażenia, jedna grupa przedszkolna wraz z pracownikami będzie wyłączona z zajęć stacjonarnych w terminie od 7 do 13 października 2020 r. W przypadku LO1 jeden oddział klasowy z uczniami z grup międzyoddziałowych, będą wyłączone z zajęć stacjonarnych na rzecz nauki zdalnej w modelu hybrydowym - w terminie od 7 października do 15 października 2020 r.

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii PSSE w Jaworznie informujemy, że w obu placówkach wprowadzono hybrydowy model nauczania, polegający na kształceniu zdalnym w jednym wyłączonym oddziale w przedszkolu i liceum oraz kształceniu stacjonarnym w pozostałych oddziałach w obu placówkach.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie jest w stałym kontakcie z dyrektorami palcówek oświatowych oraz jaworznickim Sanepidem, wypełniając zalecenia tej instytucji.