Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

SP9 i SP10: konsultacje w toku

18 września 2020, 13:45

SP9 i SP10 - konsultacje w toku

SP9 i SP10 - konsultacje w toku

Zgodnie z przedstawionym publicznie harmonogramem trwają spotkania konsultacyjne dot. zmian w funkcjonowaniu szkół SP 9 i SP 10. Po rozmowach z oświatowymi związkami zawodowymi, odbyły się kolejno spotkania z nauczycielami SP9 i SP10 oraz radami rodziców tych szkół. Rozmowy przebiegały w atmosferze zrozumienia i współpracy.

- Podczas spotkań przedstawiony został zakres zmian oparty o dane demograficzne, liczbę tworzonych oddziałów na przestrzeni lat i w przyszłości; poruszone zostały kwestie infrastruktury budynków i otoczenia, jak i korzyści dla społeczności szkolnej i mieszkańców osiedli Szczakowa i Góra Piasku, wynikające z połączenia. Najważniejsze są dzieci, dlatego też w całym procesie chcemy zapewnić bezpieczne warunki właśnie dla uczniów i nauczycieli. By ułatwić kontakt, uruchomiona została również infolinia mailowa: edukacja@um.jaworzno.pl - mówi  Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki to cel proponowanych na najbliższej sesji Rady Miejskiej zmian w oświacie. Niekorzystna sytuacja demograficzna, przejawiająca się spadkiem liczby urodzeń w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 (Góra Piasku), powoduje tworzenie klas z bardzo małą liczbą dzieci. Ma to ogromny wpływ na wysokie koszty utrzymania szkoły. Przy tym fakt, iż SP nr 9 nie dysponuje pełną infrastrukturą wymaganą przez prawo oświatowe, wymusił podjęcie działań racjonalizujących wydatki. Właściwe warunki do nauki możne zapewnić dzieciom sąsiednia szkoła w Szczakowej. Korzystnym aspektem przeniesienia SP nr 9 do SP nr 10 będą także nowe miejsca dla dzieci przedszkolnych. Budynek SP 9 nadal pozostanie budynkiem oświatowym i po jego dostosowaniu stanie się miejscem dla ok. 180 dzieci przedszkolnych.

- Nie planuje się zmian w sposobie użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie. Budynek SP nr 9 jest i pozostanie nieruchomością oświatową - mówi Tomasz Jewuła, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami . - Wymierne i zgodne z potrzebami mieszkańców zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych - poprzez likwidację Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz założenie w tym budynku Przedszkola Miejskiego jest pilną potrzebą Gminy, by zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dzieciom w wieku od 3 do 6 lat - podkreśla Tomasz Jewuła.

- Dziękuję rodzicom i nauczycielom za merytoryczne dyskusje podczas konsultacji oraz chęć wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla uczniów i kadry pedagogicznej, tak by cały zakres zmian przebiegł spokojnie i - przede wszystkim! - dla dobra naszych dzieci - dodaje Irena Wojtanowicz-Stadler.

Zakres proponowanej zmiany w sieci szkół podstawowych nr 9 i 10, dane demograficzne oraz kalendarz działań jest dostępny w artykule: http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6157/nowe_przedszkole_w_budynku_sp_9_i_wieksza_szkola_nr_10_w_szczakowej.html