Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej

23 kwietnia 2013, 09:25

Już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2013-2024.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej miast Jaworzna (Polska) i Yiwu (Chiny).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeniesienia kształcenia zawodów z publicznego Technikum nr 3 w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji publicznego Technikum Nr 3 w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie włączenia szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 19. Interpelacje i wnioski radnych.
 20. Wnioski mieszkańców.

Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl