Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ruszają ankiety do projektu mpzp Pszczelnik I

11 sierpnia 2020, 14:23

Ruszają ankiety do projektu mpzp Pszczelnik I

Ruszają ankiety do projektu mpzp Pszczelnik I

Rozpoczyna się kolejny etap konsultacji dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami objęto część Pszczelnika, która nadal czeka na uchwalenie planu. Ankieterzy wyruszą w teren już w najbliższą środę, 12 sierpnia br., by poznać opinie mieszkańców i zebrać sugestie dotyczące np. dobrych stron osiedla, rodzaju zabudowy i komunikacji na osiedlu. Ankieta jest anonimowa i nie zabierze mieszkańcom więcej niż 10 minut.

W ramach procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I konsultacje społeczne planowane są jeszcze:

  • ankieta prowadzona przez ankieterów - od środy, 12 sierpnia,
  • otwarte warsztaty - w tym World Cafe - 27 sierpnia i plenerowy - drugi tydzień września,
  • ankieta metodą on-line - wrzesień/październik 2020.

Wszystkie powyższe działania mają na celu aktywizację mieszkańców i włączenie mieszkańców w proces powstawania planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy spotkań mogą ulec zmianie. Podczas spotkań obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych.

- Zapraszamy serdecznie do śledzenia informacji na ten temat i wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce w sierpniu i we wrześniu br. - mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Pamiętajmy, że miasto ma do zaoferowania więcej, gdy wszyscy je współtworzą.

Informacje o konsultacjach dla Pszczelnika można znaleźć na dole strony www.um.jaworzno.pl.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.