Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

10 sierpnia 2020, 08:16

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

Przypominamy, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Jaworzna. W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.).

Aby skorzystać w ten sposób z porady, konieczne jest umówienie terminu porady pod numerem telefonu 510-970-680 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Jaworzno. Po umówieniu porady, należy oczekiwać na telefon od prawnika w ustalonym terminie.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Z porad w punktach może skorzystać każda osoba fizyczna, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona zobowiązana jest przed skorzystaniem z porady do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca dodatkowo do złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - bez konieczności składania urzędowych zaświadczeń lub innych dokumentów.

Na wizytę można się zapisać pod numerem telefonu 510-970-680. Linia telefoniczna czynna jest pn-pt. w godz. 10:00-14:00.

Pomoc prawna obejmuje:

 • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • uzyskanie wsparcia w sprawach zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • poinformowanie osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzielenie wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu i jego realizacji.

Poradnictwo obywatelskie dotyczy różnorodnych dziedzin, w tym kwestii zadłużeń, spraw mieszkaniowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyści z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora,
 • pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Mieszkańcy mogą skorzystać również z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez jednostki na terenie Jaworzna oraz centralne infolinie, obejmującego m.in.:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • pomoc społeczną,
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 • przeciwdziałanie przemocy domowej,
 • prawo konsumenckie,
 • prawa pacjenta,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA przygotowało serię poradników, poruszających najistotniejsze kwestie, które pojawiają się w toku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcąc w możliwie najszerszy sposób odpowiadać na potrzeby społeczeństwa - Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring potrzeb celem utworzenia listy priorytetowych obszarów wsparcia. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiono w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną #dogmapomoc. Codziennie na profilu Stowarzyszenia DOGMA na portalu społecznościowym Facebook mieszkańcy mogą uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji. Poradniki są dostępne do pobrania poniżej.

Pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  jest dostępna TUTAJ.

Więcej informacji na www.bip.jaworzno.pl