Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa pomoc w mieście dla osób z niepełnosprawnościami

4 sierpnia 2020, 11:35

Nowa pomoc w mieście dla osób z niepełnosprawnościami

Nowa pomoc w mieście dla osób z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie połączyły siły czego efektem jest nowo powstały Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Punkt będzie funkcjonował w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od środy, 5 sierpnia.

Ideą przewodnią powstania punktu była bezpłatna i kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Osoby niepełnosprawne, chcące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, każdego dnia napotykają szereg barier utrudniających im funkcjonowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych osób i ich rodzin, otwieramy punkt informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla osób niepełnosprawnych, który funkcjonał będzie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Konsolidacja instytucji w sprawach dedykowanych osobom niepełnosprawnym w jednym miejscu, usprawni załatwienie wielu formalności. Ponadto tego typu rozwiązanie ułatwi kontakt osób niepełnosprawnych z jaworznickim Urzędem Pracy, który prężnie działa aktywizując społecznie i gospodarczo mieszkańców Jaworzna - nadmienia Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna.

Miejsce powstania punktu jest nieprzypadkowe.

- Przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Łukasiewicza 7, przewijają się rocznie setki mieszkańców Jaworzna. Jest to więc znakomite miejsce do udzielania informacji o prawach, świadczeniach i różnych formach pomocy przysługujących osobom niepełnosprawnym - zaznacza Czesław Smalcerz, dyrektor MOPS w Jaworznie.

Punkt działa wielopłaszczyznowo, każda osoba niepełnosprawna otrzyma aktualną, rzetelną oraz szczegółową informację.

- Ze strony MOPS-u będą to głównie informacje dotyczące świadczeń i usług pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej itd.) oraz świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będziemy też informować o formach pomocy oferowanych przez organizacje pozarządowe - podkreśla dyrektor MOPS.

Natomiast pomoc udzielana przez Urząd Pracy w punkcie informacyjnym to wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej.

- Osoby ubiegające się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, po otrzymaniu orzeczenia niejednokrotnie zastanawiają się jak teraz będzie wyglądała ich sytuacja na rynku pracy. Tworząc punkt mieliśmy na uwadze te osoby. Dlatego rolą naszego doradcy zawodowego jest udzielanie kompleksowych informacji i wsparcia dot. m.in.: przygotowania do procesu poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, ale również wyszukiwaniu pracodawców, ofert pracy oraz ofert edukacyjnych z uwzględnieniem ograniczeń zdrowotnych -  wyjaśnia Łukasz Curyło, dyrektor Urzędu Pracy.

Pomysłodawcy są przekonani, że Punkt Informacyjny będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a tym samym będzie realnym wsparciem w nowej, trudniejszej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy zapraszamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu spotkania (MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912).