Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie zespołu ds. JBO

30 lipca 2020, 13:31

Spotkanie zespołu ds. JBO

Spotkanie zespołu ds. JBO

Dzisiaj, 30 lipca br. odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14:30 w sali 122 Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wyniki oceny formalnej zostaną niezwłocznie opublikowane na www.jbo.jaworzno.pl oraz www.um.jaworzno.pl.

Następnie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji, m.in. czy zadanie mieści się w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.