Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wodny Plac Zabaw już od 1 sierpnia!

30 lipca 2020, 13:31

Wodny Plac Zabaw już od 1 sierpnia!

Wodny Plac Zabaw już od 1 sierpnia!

Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny od soboty, 1 sierpnia. Obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie - zarządca Wodnego Placu Zabaw, z atrakcji będzie można korzystać z zachowaniem obowiązujących w kraju wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (dystans społeczny). Od środy, 1 lipca br. w ramach rozruchu, urządzenia na Wodnym Placu Zabaw funkcjonowały w "trybie fontann", bez możliwości korzystania z nich.

***

Przypominamy, że z Wodnego Placu Zabaw korzystać można zgodnie z REGULAMINEM umiejscowionym w rejonie toalet, a także widniejącym na naszej stronie internetowej: http://www.mzdim.jaworzno.pl/wodny-plac-zabaw-plantach/

Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci od lat 3, dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

Uczulamy, iż na teren obiektu nie wolno wchodzić z psami. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane do zachowania czystości i porządku.

Oczywistym jest, że nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych. Zabronione jest również wchodzenie do niecki głównej w brudnym obuwiu, które może pozostawiać ślady na nawierzchni - dopuszczalne są buty przeznaczone do wody, a poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność.

Przypominamy, że teren jest monitorowany. W godzinach otwarcia placu przestrzegania zaleceń i regulaminu pilnować będzie obsługa obiektu.