Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszają konsultacje społeczne do projektu mpzp Pszczelnik I

28 lipca 2020, 09:39

Ruszają konsultacje społeczne do projektu mpzp Pszczelnik I

Ruszają konsultacje społeczne do projektu mpzp Pszczelnik I

Rozpoczynamy konsultacje dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Marusarzówny, Moniuszki i Martyniaków! Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie planu i którego potencjał - nie tylko mieszkaniowy - jest wciąż niewykorzystany. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15. 

- Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to ustalanie prawa miejscowego. Plany zagospodarowania są wizją ładu przestrzennego. Są zarazem obrazem otaczającej nas rzeczywistości jak i naszym wspólnym wyobrażeniem tego, jak doprowadzić do jej doskonalenia. Plany tworzy władza samorządowa zapisując w tych dokumentach wizję rozwoju lokalnego, programy inwestycyjne czy nakazy ochrony cennych dóbr kultury lub przyrody. Plan pokazuje wszystko co ważne i jest umową społeczną na przyszłość - wyjaśnia Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W ramach procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I konsultacje społeczne realizowane będą z wykorzystaniem kilku kompletnych, sprawdzonych i skutecznych technik konsultacyjnych. Planowane są kolejno:

  • spotkanie otwarte dla mieszkańców - poniedziałek, 3 sierpnia br., godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie (ul. Leśna 49),
  • ankieta prowadzona przez ankieterów (planowany czas przeprowadzenia - drugi tydzień sierpnia br.),
  • otwarte warsztaty - w tym World Cafe i plenerowy,
  • ankieta metodą on-line.

Wszystkie one mają na celu aktywizację mieszkańców i włączenie ich w proces powstawania planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy spotkań mogą ulec zmianie. Podczas spotkań obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych.

Przygotowane i prowadzone przez pracowników urzędu i urbanistów konsultacje staną się realnym czynnikiem wpływającym na kształt planu tylko wtedy, gdy obejmą szerszy krąg osób.

- Zapraszamy serdecznie do śledzenia informacji na ten temat i wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce w sierpniu i we wrześniu br. - dodaje Teobald Jałyński. - Pamiętajmy, że miasto ma do zaoferowania więcej, gdy wszyscy je współtworzą.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Obrazek