Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dotacje na letni wypoczynek dla dzieci

14 lipca 2020, 14:00

Dotacje na letni wypoczynek dla dzieci

Dotacje na letni wypoczynek dla dzieci

Niezależnie od trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto Jaworzno - podobnie jak w poprzednich latach - również tym roku wsparło organizacje pozarządowe w przygotowaniu wakacji z atrakcyjnymi programami edukacyjnymi zw. z bezpieczeństwem i profilaktyką dla jaworznickich dzieci. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą blisko 120 tys. zł!

W tym roku, po przeprowadzonym publicznie konkursie, dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży otrzyma 5 organizacji. Dzięki tym środkom zorganizowane zostaną obozy, półkolonie oraz zajęcia sportowe.

- Zapewnienie jaworznickim dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego i wartościowego spędzenia wakacji. To dla gminy jedno z zadań absolutnie priorytetowych. Pomimo trudnej w tym roku sytuacji budżetowej niezmiennie chcemy wspierać organizacje pozarządowe w zorganizowaniu letniego wypoczynku. Cieszę się, że stowarzyszenia i kluby tak aktywnie przystąpiły do otwartego konkursu i po stresujących momentach w czasie epidemii koronawirusa i ograniczeniu kontaktów z rówieśnikami, dzieci będą mogły wspólnie cieszyć się wakacjami - mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej. - Istotny jest również fakt, że dzięki tym dotacjom, w przystępny i ciekawy dla najmłodszych sposób realizowane są zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i bezpieczeństwa.

W tym roku dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z naszego miasta otrzymały następujące podmioty:

  • Ochotnicza Straż Pożarna "Ciężkowice" na projekt "Alternatywka, czyli Ogniste Lato 2020", obejmujący 34 dzieci - kwota 19 tys. zł;
  • Caritas Diecezji Sosnowieckiej na projekt "Wakacyjna przygoda" dla 24 dzieci - kwota 24 tys. zł;
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno na "Harcerskie Lato 2020 Półkolonie w mieście", obejmujący 120 dzieci - kwota 34 tys. zł;
  • Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 2012" na „Wakacje z Akademią 2020” dla 50 dzieci - kwota 18 tys. zł;
  • Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata na projekt "Wesołe wakacje z boksem" obejmujący minimum 15 dzieci - kwota 7 tys. zł.

Dodatkowo, Ognisko Wychowawcze w Jaworznie otrzymało z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie na projekt "Zdrowi i odpowiedzialni - bezpieczne wakacje w mieście" w wysokości 15 tys. zł. Projektem wakacyjnym objętych zostanie 60 wychowanków Ogniska. Kluczowym elementem półkolonii jest program profilaktyczny pn. "Jestem odpowiedzialny za siebie i innych".


 

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek