Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mieszkanie za remont – kto może podpisać umowę?

8 lipca 2020, 12:11

Mieszkanie za remont – kto może podpisać umowę?

Mieszkanie za remont – kto może podpisać umowę?

We wtorek, 7 lipca br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ogłosił listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. W czwartej już edycji programu wpłynęło łącznie 200 wniosków.

Jak czytać listę

Opublikowane domunety zawierają listę mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na lokal wskazany do remontu. Drugi plik zawiera listę 43 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków.

Listy dostępne są poniżej artykułu oraz w siedzibie MZNK - wejście główne do budynku przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych

Na 4 spośród 43 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 2 kolejne mieszkania nie było osób uprawnionych do ich otrzymania (osoby, które złożyły wnioski otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania). W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej

Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje

Na pytania dotyczące programu "Mieszkanie za remont" odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK pod nr tel.: 32 745 10 45, w godzinach pracy jednostki, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00 oraz w piątki od 7:00 do 14:00.

***

Przypominamy, że o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu "Mieszkanie za remont" mogły ubiegać się osoby, które spełnią łącznie poniższe warunki:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 115 proc. do 250 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 1 380,00 zł - 3 000,00 zł na osobę) i powyżej 180 proc. do 400 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 2 160,00 zł - 4 800,00 zł na osobę). Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania,
  • złożyły oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).