Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejna akcja wydawania żywności przez MOPS

2 lipca 2020, 14:06

Kolejna akcja wydawania żywności przez MOPS

Kolejna akcja wydawania żywności przez MOPS

W środę, 1 lipca br., już po raz szósty w tym roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 5,5 ton żywności.

Do tej formy pomocy zostały zakwalifikowane osoby / rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 200 procent ustawowego kryterium dochodowego, które wynosi 701 zł dla osoby samotnej, a dla osoby w rodzinie 528 zł (528 zł  x ilość członków rodziny).

W liczbie 632 osób, które otrzymały paczki jest również ok. 200 osób bezdomnych ze schronisk i noclegowni przy ul. Łukasiewicza, Solskiego, Koszarowej, Wspólnoty "Betlejem", z mieszkań chronionych  oraz innych, do których dotarli pracownicy socjalni. Do wyżej wymienionych placówek paczki dowieziono. Każda osoba w rodzinie otrzymała ok. 9 kg żywności.

W wydawaniu żywności jak zawsze pomagali wolontariusze z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.