Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wodny Plac Zabaw jednak jeszcze tego lata

1 lipca 2020, 11:47

Wodny Plac Zabaw jednak jeszcze tego lata fot. MZDiM Jaworzno

Wodny Plac Zabaw jednak jeszcze tego lata fot. MZDiM Jaworzno

Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny w te wakacje - w drugiej ich części. Obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie - zarządca Wodnego Placu Zabaw, z atrakcji będzie można korzystać z zachowaniem obowiązujących w kraju wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (dystans społeczny). Od środy, 1 lipca - w ramach rozruchu, urządzenia na Wodnym Placu Zabaw będą funkcjonowały w "trybie fontann", bez możliwości korzystania z nich.

Ze względu na panującą epidemię, ostateczne decyzje co do sposobu pełnego udostępnienia WPZ mogą ulegać zmianom i modyfikacjom.

***

Przypominamy, że z Wodnego Placu Zabaw korzystać można zgodnie z REGULAMINEM umiejscowionym w rejonie toalet, a także widniejącym na naszej stronie internetowej: http://www.mzdim.jaworzno.pl/wodny-plac-zabaw-plantach/

Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci od lat 3, dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

Uczulamy, iż na teren obiektu nie wolno wchodzić z psami. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane do zachowania czystości i porządku.

Oczywistym jest, że nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych. Zabronione jest również wchodzenie do niecki głównej w brudnym obuwiu, które może pozostawiać ślady na nawierzchni - dopuszczalne są buty przeznaczone do wody, a poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność.

Przypominamy, że teren jest monitorowany. W godzinach otwarcia placu przestrzegania zaleceń i regulaminu pilnować będzie obsługa obiektu.