Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Skorzystaj z faktury elektronicznej

10 czerwca 2020, 07:56

Skorzystaj z faktury elektronicznej - fot. MZNK Jaworzno

Skorzystaj z faktury elektronicznej - fot. MZNK Jaworzno

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zachęca do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur, korekt faktur oraz ich duplikatów drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić wniosek (dostępny poniżej) i przesłać go na adres MZNK: 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b. Wnioski można również wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do siedziby jednostki. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać m.in. osoby posiadające lokale użytkowe oraz garaże w zasobie MZNK.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają poszczególne komórki organizacyjne pod nr tel. 32 745 10 40:

  • wew. 407, 408 lub 444 - Dział Rozliczeń - opłaty z tytułu umów najmu dla lokali użytkowych oraz garaży,
  • wew. 433, 432 - Dział Gospodarki Odpadami - opłaty za zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
  • 32 745 10 57 - Dział Gospodarki Cmentarzami - opłaty cmentarne.
W celu przyspieszenia rejestracji adresu mailowego w systemie można przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres mailowy: sekretariat@mznk.jaworzno.pl. Należy również pamiętać o przesłaniu podpisanego wniosku drogą pocztową.

Instrukcja przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej jest dostępna na wniosek:

Więcej na www.mznk.jaworzno.pl