Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki?

26 maja 2020, 10:28

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki?

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki?

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego zużyte maseczki i rękawiczki, czy papierowe ręczniki wyrzucamy do pojemników lub worków z odpadami zmieszanymi, a nie jak sugeruje surowiec, z którego są wykonane - do koszy na metale i tworzywa sztuczne.

Odpady  wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Tymczasem odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednak, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane mogą być przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z nimi postępować zachowując szczególne środki ostrożności. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z odpadami w czasie epidemii dostępne są na stronie https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wytyczne_dot_post%c4%99powania_z_odpadami_w_czasie_wyst%c4%99powania_zaka%c5%bce%c5%84_koronawirusem_SARS-CoV-2-2.pdf