Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pieniądze z projektu ŚLĄSKIE POMAGA trafią również do Jaworzna

22 maja 2020, 12:02

Pieniądze z projektu ŚLĄSKIE POMAGA trafią również do Jaworzna

Pieniądze z projektu ŚLĄSKIE POMAGA trafią również do Jaworzna

Łącznie 167 tys. zł wsparcia finansowego w ramach programu "Śląskie Pomaga" otrzymają jaworznicki Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Dom Seniora "Jesień na Letniej". Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, poprzez dofinansowanie działań minimalizujących zagrożenia.

- Bardzo się cieszę, że kolejne środki z województwa śląskiego trafią do Jaworzna. Tym razem odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnych i tych organizacji, które na co dzień zajmują się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. W ramach pakietu działań dla tych instytucji uruchomiliśmy kwotę ponad 13 mln zł - mówi wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki. - To działanie systemowe - chcemy przeciwdziałać i walczyć z koronawirusem, wspierając szczególną grupę osób oraz pracowników, którzy podejmują ogromny wysiłek i trud, by opiekować się innymi ludźmi - dodaje Dariusz Starzycki.

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie:

  • finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
  • finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej - doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

Projekt ŚLĄSKIE POMAGA jest projektem realizowanym przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który skierowany do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.