Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszają zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkołach

22 maja 2020, 09:58

Ruszają zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkołach

Ruszają zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkołach

Od poniedziałku, 25 maja 2020r. uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów. Rodzice zadeklarowali udział w zajęciach 124 uczniów natomiast na konsultacje do tej pory zgłosiło się 218 uczniów klas VIII.

Dyrektorzy szkół określą szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Szczegółowe informacje znajdują się na stroanch internetowych poszczególnych placówek.

- Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, a także maturzyści, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i ósmoklasiści już w czerwcu będą zdawali egzaminy. Zgodnie z życzeniem uczniów konsultacje będą prowadzone również zdalnie - mówi Irena Wojtanowicz - Stadler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Wszystkie placówki będą działać z zachowaniem norm bezpieczeństwa i procedur epidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedszkola i żłobek

To już kolejne częściowe otwarcie placówek oświatowych w Jaworznie. Od poniedziałku, 18 maja działalność wznowiły jaworznickie przedszkola i żłobek. W 24 przedszkolach utworzone zostały 52 grupy. W żadnej z nich liczba dzieci nie przekroczyła 12.

Wszystkie placówki zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W maju rodzice zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola blisko 680 dzieci. W pierwszym tygodniu ponownego funkcjonowania przedszkoli, każdego dnia do placówek uczęszczało od 160 do blisko 190 dzieci.

Przedszkola, oddziały przedszkolne i publiczny żłobek zostały zaopatrzone w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Ponadto placówki mają również zabezpieczone środki w swoich budżetach na wydatki związane z zakupem środków higienicznych oraz ochrony osobistej.

Ważne! Placówki posiadają wystarczający poziom zabezpieczeń i certyfikowanych środków ochronnych. Tym samym nie potrzebują zewnętrznej pomocy w organizowaniu takich produktów od osób prywatnych i różnych organizacji. Takie rzeczy nie będą przyjmowane ze względu na stosowanie tylko i wyłącznie zamówionych przez Gminę i ŚUW atestowanych i sprawdzonych środków ochronnych.