Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sosina pięknieje, ale jeszcze nie zaprasza

13 maja 2020, 15:24

Postęp prac na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina widać gołym okiem. Nowa piaszczysta plaża, wielofunkcyjne boiska, asfaltowa droga wokół zbiornika wodnego, system toalet oraz miejsca postojowe to tylko niektóre elementy nowego krajobrazu. Sosina ma się stać wygodnym i atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla dzieci, młodzieży i  dorosłych.

Jednym z najważniejszych zadań tej inwestycji była poprawa stanu wody w Sosinie. Aby je zrealizować, trzeba usunąć muł z dna zbiornika, a zgodnie z szacunkami przed rozpoczęciem prac było go tam między 30 a 40 tysięcy metrów sześciennych czyli tyle, ile wystarczyłoby na wypełnienie ok. 10 basenów olimpijskich. Muł z Sosiny od wiosny 2019 roku wybiera refuler. Urządzenie działa jak wielki odkurzacz, który wysysa osad z dna. To skuteczna metoda, która dodatkowo chroni ekosystem. Po wydobyciu i wysuszeniu cały materiał zostanie wywieziony.

Kolejnym ważnym zadaniem jest wymiana wody w zbiorniku. Problemem jaworznickiego akwenu jest to, że woda ma bardzo niewiele naturalnych dopływów i jest słabo zasilana. Aby poprawić sytuację konieczna była budowa kanalizacji, a także wykorzystanie pomp, które zasilać będą zbiornik czystą wodą z kanału centralnego (tego samego, z którego  czerpiemy wodę pitną dla Jaworzna) i jednocześnie do Koziego Brodu odprowadzać będę tę „zużytą”.

W walce o utrzymanie czystej wody w Sosinie pomóc ma nowa kanalizacja i system toalet. Budynki sanitarne stanęły wzdłuż północnego i południowego brzegu.  Stan wody będzie na bieżąco monitorowany przy wykorzystaniu naukowych metod. Stan wody będą mogli sprawdzać też jaworznianie. Aktualne informacje na ten temat będą publikowane w internecie.

Wygodniejsze będą też plaże naokoło zbiornika. Na plaży głównej piasek został już wymieniony. Miejsca do wygodnego opalania się będzie więcej, bo od strony kanału centralnego, gdzie dawniej była trawiasta dzika plaża, powstała nowa. Tutaj też nawieziono już sporo czystego piasku. Roślinność zostanie uporządkowana, a ciekawostką będzie wodny ogród na pływającym pomoście. Na terenie ośrodka działać będą punkty gastronomiczne. Więcej będzie też miejsc postojowych.

Rewitalizacja Sosiny ma kosztować blisko 31 mln zł, z czego unijne dofinansowanie, które otrzymało miasto wynosi ponad 20 mln zł.

UWAGA!

OWR Sosina to wciąż plac budowy. Intensywne prace trwają równocześnie na lądzie i na wodzie, toteż ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu na ten teren. W tym sezonie nie popływamy jeszcze w Sosinie. Po akwenie pływa refuler i obowiązuje zakaz kąpieli. Złamanie zakazów grozi mandatem. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu 2020 roku.