Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szpital kupuje nowoczesny sprzęt

12 maja 2020, 15:00

Jaworznicki Szpital za środki otrzymane z Gminy, jak i województwa wyposaży się w nowoczesny sprzęt. Za 1 mln złotych, przekazany przez prezydenta miasta, zakupiony zostanie aparat RTG oraz dostosowane zostaną pomieszczenia do jego obsługi. Z kolei za ponad 2 mln zł z województwa śląskiego w ramach projektu unijnego, zakupione zostaną m.in. respiratory, defibrylator, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii.

Prezydent Paweł Silbert niedługo po ogłoszeniu stanu epidemii zaproponował przekazanie miliona złotych z budżetu miasta dla jaworznickiego szpitala. Radni zgodnie podjęli decyzję o przekazaniu środków podczas sesji 6 kwietnia 2020. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, w ramach zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, Szpital za te środki zakupi nowoczesny aparat rentgenowski. Zostaną też odpowiednio zaadaptowane pomieszczenia szpitalne, w których przeprowadzane będą badania nowym sprzętem.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał SP ZOZ Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie ponad 2 000 000 zł na walkę z koronawirusem (cały projekt wraz z wkładem własnym wart jest ponad 2,5 mln zł.). Z przyznanych środków zakupione zostaną: 3 respiratory stacjonarne, 7 respiratorów transportowych, centrala z 13 kardiomonitorami, 8-jednostkowy sterylizator wodno-parowy, stacja uzdatniania wody, myjnia - dezynfektor, defibrylatory, 12 łóżek do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi, przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG. Szpital zostanie również wyposażony w środki ochrony indywidualnej dla personelu w tym m.in. 10 półmasek filtrujących wraz z 1000 filtrów.

Ponadto, w marcu uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - na bieżąco kupowane są środki ochrony osobistej, w które wyposażany jest personel Szpitala, pracownicy miejskich służb i instytucji oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym. Dotychczas za niemal 460 tysięcy złotych kupionych zostało m.in. dziesiątki tysięcy maseczek i rękawic; fartuchy, przyłbice i gogle ochronne, płyny i maty do dezynfekcji czy termometry. Sprzęt jest na bieżąco dostarczany do poszczególnych jednostek.