Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przebudowa ul. 11 listopada

11 maja 2020, 14:27

Przebudowa ul. 11 listopada

Przebudowa ul. 11 listopada

Pomimo trwającej epidemii terminy zakończenia najważniejszych inwestycji trwających w naszym mieście nie są zagrożone. Przebudowa ul. 11 listopada jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką ma już kształt ronda, widać również budowany łącznik z Trasą Śródmiejską.
 
Podstawowym celem realizowanej inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada.
 
Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r. Jej koszt to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację zadania miasto otrzymało niespełna 2,6 mln zł. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Obrazek
Obrazek
Obrazek