Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przetargi na działki przy ul. Prostej - ważny komunikat

11 maja 2020, 14:15

Przetargi na działki przy ul. Prostej - ważny komunikat

Przetargi na działki przy ul. Prostej - ważny komunikat

Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że środowe ( 13 maja 2020 r.) przetargi na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Prostej w Jaworznie, zostają przeniesione do Sali Obrad Urzędu Miejskiego. Ze względów bezpieczeństwa w spotkaniu udział wziąć mogą jedynie osoby, które wpłaciły wadium na zakup powyższych działek.

Informujemy, że przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych, zlokalizowanych przy ul. Prostej w Jaworznie tj. działek gminnych nr nr 452 - 461 w obr. 107 m. Jaworzna, zostały przeniesione do sali obrad w budynku głównym Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 33. Osoby postronne nie uczestniczące w przetargu, nie będą wpuszczone na salę.

Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii, by zapewnić uczestnikom przetargów bezpieczne warunki, licytacje będą odbywać się oddzielnie na każdą działkę, wg. kolejności określonej w ogłoszeniu o przetargu. Osoby, które dokonały wpłat wadium, proszone będą o pozostanie przed budynkiem Urzędu Miejskiego i zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 m, obowiązek zasłaniania ust i nosa), do czasu zaproszenia poszczególnych uczestników przetargu na licytację.

Na sali obrad uczestnicy przetargu proszeni będą o zajęcie wyznaczonych miejsc. Przed wejściem na salę, do dyzpozycji uczestników przetargu udostępnione zostaną środki do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki. Celem ograniczenia bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, przypominamy, że istnieje możliwość reprezentowania osoby, z którą uczestnik przetargu zamierza nabyć nieruchomość, poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa, które należy przedłożyć komisji przetargowej.

http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5827/dzialki_mieszkaniowe_przy_ul_prostej_na_sprzedaz.html