Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworzno samorządem promującym zdrowie

8 maja 2020, 11:15

Jaworzno zostało laureatem konkursu „Samorząd promujący zdrowie”, będącego częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, realizowanego od 2015 roku przez Quality Institute.

Nasze miasto zostało uznane przez jury konkursu za samorząd, w którym skutecznie podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki stylu życia i promocji aktywności fizycznej. W programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” Quality Institute wyróżnia liderów polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Wyróżnienia te odebrali dotychczas m.in. prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W 2019 roku w Programie wprowadzona została nowa kategoria konkursowa „Samorząd Promujący Zdrowie” - dla najlepszych polskich samorządów wspierających ochronę zdrowia swoich mieszkańców. Na podstawie rekomendacji ekspertów zasiadających w jury konkursu jednym z tegorocznych laureatów zostało miasto Jaworzno.

 

Obrazek