Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

7 maja 2020, 13:52

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymają łączne dofinansowanie 56 tys. zł na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W województwie śląskim został rozstrzygnięty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony dla wszystkich 6 wskazanych do dofinansowania jaworznickich szkół. Całkowity koszt zadania 70 tys. zł (dofinansowanie - 56 tys. zł; wkład własny Gminy - 14 tys. zł). W latach 2016 - 2019 dofinansowanie w ramach ww. programu otrzymało już 12 jaworznickich szkół.

W edycji 2019/2020 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 228 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.858.780 zł. Ocenie merytorycznej podlegało 208 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1.697.520 zł.